Analyse van metadata is een legitieme methode en mag altijd. Dat zeggen de hoogste bazen van AIVD en MIVD tijdens een unieke technische briefing aan leden van het parlement. De methode heeft al veel mensenlevens gered in Afghanistan en geholpen bij anti-piraterij. Maar: een analyse wordt altijd getoetst aan noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. Alles met het doel om dreigingen tijdig te kunnen rapporteren.

Metadata-analyse zorgt voor méér privacy

Volgens directeur Pieter Bindt van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) draagt de analyse van metadata juist bij aan het vergoten van de privacy. “Anders zou je overal naar moeten kijken”, aldus Bindt. De MIVD combineert metadata, net als de AIVD, nadien met de beschikbare kennis die al in huis is, zoals die van medewerkers en inlichtingen uit eerder uitgevoerd onderzoek.

Zijn collega Rob Bertholee van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wijst meerdere keren op het feit dat Nederlandse data (“zonder dat u het weet”) vaak in het buitenland is opgeslagen. “De kans is zeer aannemelijk dat de data opgeslagen is op servers in het buitenland.” Maar, zo stelt Bertholee: “Het vergaren van metadata mag altijd volgens de wet.”

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 is daarbij altijd leidend, geeft hij aan. De toetsing vindt achteraf plaats door de CTIVD (Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Bertholee: "Een solide, gelaagde controle."

Inbraak webfora is zeer specifiek

Tot slot benadrukt het AIVD-hoofd dat de inbraak op internetfora, zoals eerder uitlekte, zelden gebeurt. “Het inbreken in webfora is zeer specifiek en zeer beperkt. Bijvoorbeeld bij Jihadistische fora. In ons klantenbestand hebben we mensen gezien die op basis van die handreikingen snel radicaliseren, afreizen naar Syrië of hier in Nederland een reële dreiging vormen”, legt Bertholee uit.

De AIVD-baas gebruikt zelf naar eigen zeggen een "conservatieve telefoon waar niet zoveel mee kan."