De inlichtingendienst AIVD treedt op onrechtmatige wijze computersystemen binnen. Dat concludeert de toezichthouder CTIVD in een nieuw rapport, waar in Den Haag reikhalzend naar werd uitgekeken.

Hacken zonder uitleg en toestemming

In november bleek dat de AIVD besloten webfora hackt, waar extremistische personen informatie zouden uitwisselen. Maar dergelijke hacks zijn veel te breed en hebben soms niet de benodigde toestemming, namelijk van de minister.

De waakhond constateert dat de AIVD ook hun hackacties niet duidelijk motiveert, waardoor het alsnog onrechtmatig wordt. "De noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit van het hacken dienen namelijk in voldoende mate te zijn

gemotiveerd, wil voldaan zijn aan de wettelijke vereisten."

Naast het hacken gaat de AIVD ook soms zijn boekje te buiten bij het op grote schaal binnenhalen analyseren van draadloze telecommunicatiedata, zogenaamde sigint. De CTIVD had dit al eerder aangekaart. "Daarnaast is, zoals de Commissie in haar eerdere rapporten al constateerde, de praktijk van het searchen na de interceptie van sigint deels in strijd met de Wiv 2002 en wordt de selectie van sigint zelf onvoldoende gemotiveerd."

Het gaat steeds om incidenten, er geen sprake van stelselmatig onrechtmatige praktijken van de AIVD, concludeert de CTIVD.

Geen besluit over uitbreiding ongerichte interceptie

Tegelijk met het rapport komt het kabinet met een reactie op het advies van de commissie Dessens, om de bevoegdheden van 'ongerichte interceptie' uit te breiden naar bekabelde communicatie. Over die netelige kwestie heeft het kabinet zich nog geen oordeel gevormd.

De CTIVD meldt wel voorbeelden dat sommige buitenlandse diensten waarmee de Nederlandse diensten samenwerken de bevoegdheid hebben om ongericht kabelgebonden communicatie te intercepteren en van die data gebruik maken. Dat is niet per se een probleem, vindt de waakhond.

"De Commissie stelt zich op het standpunt dat het ongericht intercepteren van kabelgebonden telecommunicatie niet op zichzelf reeds een ongeoorloofde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op een ander grond- of mensenrecht oplevert."