De sms'jes die Vodafone en T-Mobile ongevraagd doorsturen aan politie, opsporingsdiensten en AIVD worden door de AIVD niet verwijderd. Ze kunnen ook niet verwijderd worden, stelt de inlichtingendienst desgevraagd tegenover Webwereld.

"We kunnen die gegevens niet vernietigen. Dat kan technisch niet", aldus een woordvoerster van de AIVD. Over het hoe en waarom hiervan wil de organisatie geen details verstrekken.

Filter komt eraan

Uit een kritisch rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bleek dat sommige operators structureel ook de inhoud van sms'jes overhandigen. Dit ondanks het feit dat er alleen sprake is van een realtime tap op verkeersgegevens (data over wanneer, waar en naar wie en gecommuniceerd is).

Vodafone en T-Mobile haasten zich inmiddels om een filter te installeren die een scheiding tussen verkeersgegevens en inhoud mogelijk maakt bij realtime taps. Volgens Vodafone is diens filter "binnen een week" operationeel. T-Mobile kan nog niet zeggen wanneer het filter klaar is. KPN heeft al langer een filter in werking, ook voor realtime taps.

De inhoud van telefoongesprekken en sms'jes valt onder artikel 13 van de Grondwet, die het brief- en telefoongeheim onschendbaar stelt. Het rapport van de CTIVD constateert dat de AIVD in enkele gevallen deze ongevraagde data wel degelijk heeft gebruikt.

Gefundenes Fressen

De inlichtingendienst benadrukt op zijn beurt dat het, in de gevallen waar het mis is gegaan, niet om de extra gegevens heeft gevraagd. Het was 'gefundenes Fressen', of zoals de AIVD het zelf zegt: 'bijvangst'. "Dat is wel cruciaal. We hebben er niet om gevraagd. We vragen er niet om, maar het komt wel mee. Dat is natuurlijk een lastig dilemma", stelt de zegsvrouw.

Pas na het CTIVD-rapport heeft de verantwoordelijke minister de Tweede Kamer belooft de sms'jes apart op te laten slaan. De opsporings- en inlichtingendiensten mogen die niet gebruiken zonder expliciete toestemming van de minister. Dat systeem is inmiddels functioneel, en de CTIVD is dan ook "voorlopig tevreden", meldt een woordvoerder van de toezichthouder.