Door de wetswijziging zouden AIVD en MIVD veel meer internetverkeer kunnen onderscheppen. Nu doen de inlichtingendiensten dat alleen via de ether en via de telefoon. Maar dat is volgens bewindslieden Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) niet meer van deze tijd: 90 procent van internetverkeer zou via de kabel gaan. Het kabinet volgt het advies van een evaluatiecommissie voor aanpassing van de wet uit 2002.

Delen met andere diensten mag

Bij het aftappen gaat het volgens de kabinetsstukken niet alleen over het 'verwerven van bulk-communicatie', maar ook om 'crypto- en malware-onderzoek'. "De last moet doelgericht zijn met daarbij vermelding van proportionaliteit, subsidiariteit en noodzakelijkheid." De toestemming die de minister kan geven geldt voor maximaal 1 jaar. Volgens het kabinet is er sprake van 'functie- en taakscheiding en datatoegangs-compartimentering', die los staat van de 'inhoudelijke verwerking van data'.

Hoe lang verzamelde meta-data mag worden bewaard moet nog worden bepaald. Voor de selectie van metadata gericht op specifieke personen, organisaties, technische kenmerken of trefwoorden is toestemming van de minister vereist. De vergaarde data mogen wel met bepaalde buitenlandse inlichtingendiensten worden gedeeld, als de minister daar toestemming voor geeft. Vooraf wordt getoetst of het delen van de data verstandig is.

Apparatuur al ingekocht

De inlichtingendiensten hebben vorig jaar al apparatuur en software aangeschaft voor het op grotere schaal aftappen van internetverkeer via kabels. Dat zal gebeuren door de nieuwe 'cybereenheid' Joint Sigint Cyber Unit. Defensie kocht voor 17 miljoen euro in bij het Israëlische Nice Systems dat is gespecialiseerd in surveillance- en afluistersoftware.

Nederland tapt al veel af

Alleen al begin 2013 werden door de Nederlandse inlichtingendiensten in een maand tijd 1,8 miljoen gesprekken afgetapt, meldde Plasterk vorig jaar aan de Kamer. In september was een meerderheid van de Eerste Kamer nog tegen ongericht aftappen van internet door de AIVD en MIVD.