Jihadistische terroristen verschansen zich in geheime fora op het verborgen internet, waarschuwt de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Het rapport “Het jihadistische internet, kraamkamer van de hedendaagse jihad" (zie onderaan dit artikel) van de AIVD kwam dinsdag uit. De AIVD spreekt van een “virtualisering van de Jihad".

'Ideologisch getto'

Een belangrijke oorzaak daarvoor is volgens de veiligheidsdienst dat steeds meer mensen in het Midden-Oosten, en midden- en oost-Afrika toegang hebben tot het internet. In die gebieden zouden zich veel jihadisten bevinden die van hun nieuwe internetverbinding gebruik maken om met elkaar in contact te komen.

Op het zogenaamde 'invisible web' kunnen jihadisten vrijuit spreken. Dat is volgens de AIVD gevaarlijk, omdat er alleen gelijkgestemden op die fora zitten en er dus geen tegenspraak plaatsvindt. De AIVD schat dat er 25.000 jihadisten uit meer dan 100 landen actief zijn op de geheime fora. De veiligheidsdienst noemt die fora “een door jihadisten zelf gecreëerd ideologisch getto voor de virtuele jihadistische elite".

'550 keer zo groot als gewone internet'

Op basis van Amerikaans onderzoek uit 2003 stelt de AIVD dat het onzichtbare web 550 keer zo groot is als het gewone, zichtbare internet. Onderzoekers van de Berkeley University in Californië vergeleken in 2003 het aantal terabytes van het gewone internet en het zogenaamde 'deep web'. Dat was toen 91.850 terabyte aan verborgen web tegen 167 TB zichtbaar web. De gegevens zijn inmiddels flink verouderd, maar volgens de AIVD is er geen recenter onderzoek beschikbaar.

Materiaal van de geheime fora wordt volgens de AIVD ook opnieuw geplaatst op het openbare internet. Op die manier worden nieuwe 'rekruten' gelokt die zich dan weer langzaam verplaatsen naar de onzichtbare fora. Die personen verdwijnen dan weer van het normale internet. “De AIVD stelt vast dat personen die radicaliseren vroeger of later hun accounts op sociale media wissen. Zij beschouwen de (veelal Amerikaanse) sociale media als sites van de kuffar (ongelovigen) die hierdoor onacceptabel en niet veilig zijn."

Steeds minder op nationaal niveau

Steeds betere verbindingen zorgen ervoor dat het materiaal dat wordt verspreid professioneler wordt, waarschuwt de AIVD nog. Volgens de dienst zorgen snellere verbindingen en de opkomst van sociale media voor een verdere professionalisering. “Deze professionalisering is bovendien zichtbaar in de opkomst van geavanceerde jihadistische propaganda voor gsm's, smartphones en andere mobiele apparaten", schrijft de AIVD in haar rapport.

In een ander rapport stelden de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) onlangs dat er voor Nederland geen reële dreiging is van cyberoorlog of cybterterreur. Terroristen zouden zich nauwelijks nog bezighouden met digitale aanvallen en het web vooral inzetten voor propaganda- en rekruteringsdoeleinden.

Lees hieronder het hele AIVD-rapport: