De Nederlandse inlichtingendienst AIVD werkt samen met onder meer de TU Delft aan het ontwerp van zo geheten post-quantumcryptografie. Die superversleuteling van data- en spraakverbindingen moet het ontcijferen van geheime data door quantumcomputers tegengaan. Dat staat in een document van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, een onderdeel van de AIVD.

De Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst wil met de toekomstige cryptografie een stap verder gaan dan het nu al bestaande quantumcryptografie. Dat wordt nu gebruikt voor het uitwisselen van sleutels en wordt ook wel quantum key distribution genoemd. Die QKD kan niet gekraakt worden door een quantumcomputer, maar is erg duur. Daarnaast kan het door de gebruikte lichttechnologie niet verder reiken dan enkele honderden kilometers, schrijft de AIVD.

Kost veel rekenkracht en bandbreedte

Post-quantumcryptografie kan eveneens niet door een quantumcomputer worden gekraakt, maar deze vorm van versleutelen kost veel rekenkracht en bandbreedte. Daarnaast zijn er nog geen internationale standaarden.

De cryptografie moet andere inlichtingendiensten buiten de deur houden. "Uit de Snowden-leaks blijkt bijvoorbeeld dat de NSA in 2011 al bezig was met onderzoek naar het bouwen van quantumcomputers", zo haalt de AIVD de klokkenluider van de NSA aan en geeft daarmee extra cachet aan het waarheidsgehalte van die iinformatie.. "In de gelekte notities staan ambitieuze doelstellingen en grote budgetten voor deze ontwikkeling."