De dienst zegt in het jongste nummer van FEM Business dat de bewaarplicht van verkeersgegevens een belangrijke aanvulling vormt op haar mogelijkheden.

"Nu is de invalshoek dat we een aanwijzing hebben en dan gaan zoeken. Met data mining kunnen we gericht zoeken naar aanwijzingen. Als er bewaard wordt, dan het liefst zo lang mogelijk", stelt de dienst in een reactie aan het weekblad.

Gedachtepolitie

Voor privacyorganisatie Bits of Freedom is de uitspraak een bewijs voor de vrees dat de geheime diensten zich gaan ontpoppen als gedachtepolitie. "Geheime diensten krijgen onbeperkt toegang tot alle handelingen die je doet op internet, zonder dat er een verdenking is. Dat leidt gemakkelijk tot verkeerde conclusies", betoogt Sjoera Nas namens de burgerrechtenbeweging.

"Als ik een spam-mailtje uit Pakistan krijg dan betekent het nog niet dat ik contact heb mensen daar en als ik een website over de Koran bezoek zegt dat niets over mijn interesses of gedachten." Volgens haar wordt er uit de gegevens dan ook vooral afgeleid of iemand de gedachten in de richting van terreur laat gaan.

Gebrek aan waarborgen effectiviteit

Voor de AIVD is het nog niet helemaal duidelijk welke schat aan gegevens er beschikbaar komt en de organisatie stelt dan ook in FEM Business: "Het is nog te vroeg om concreet te zeggen wat we met die gegevens gaan doen. Dan nog blijft de vraag of we het zouden zeggen.

Ook hier ziet Nas groot problemen, omdat de geheime dienst zonder enige democratische controle opereert. "De democratische controle beperkt zich op dit moment slechts tot de democratische organen en een AIVD valt daar niet onder."

Daarbij vraagt Nas zich sterk af of data mining wel effectief is. Bits of Freedom ziet zich daarin gesterkt door de voorzitter van het Europees overkoepelend orgaan van politiediensten, Heinz Kiefer, die stelde dat dergelijke maatregelen nagenoeg geen effect hebben. "Het resultaat zou zijn dat een grote inspanning wordt geleverd, die weinig meer effect op criminelen en terroristen heeft dan ze een beetje te irriteren."

Op dit moment wordt in Europa versneld gewerkt aan het opleggen van een bewaarplicht aan alle Europese lidstaten. Een definitief besluit hierover wordt rond 10 oktober verwacht.

Telefoonboek

Volgens het AD zijn er overigens wel degelijk concrete ideeen bij de AIVD over wat er met de informatie moet worden gedaan. Via het 'telefoonboek op internet' zou de organisatie onder meer kinderporno en terrorisme beter willen bestrijden.