De kentekens worden nu direct bij vastlegging vergeleken met gegevens in een database en als dat geen 'hit' oplevert direct vernietigd. Het bewaren van die gegevens als het geen bekende van de politie is, is nu niet toegestaan. Minister Opstelten wil met een wetswijziging nu alle vastgelegde kentekenplaten hoe dan ook vier weken bewaren, zodat later kan worden bekeken of iemand in de buurt is geweest van een misdrijf.

Vastleggen van beelden gebeurt al

Het vastleggen van kentekens en het direct en automatisch matchen met gegevens in een database wordt al enige jaren gedaan, het zogeheten automatic numberplate recognition (ANPR). Alleen al in een ring rond Amsterdam staan zo'n honderd camera's die ooit zijn neergezet om te controleren of er geen zwaar vervuilende voertuigen de stad binnenrijden. De politie gebruikte die camera's al incidenteel.

Binnen de tijdsframe van vier weken kan de politie bij opsporing van daders van een misdrijf alle kentekens die rond het betreffende tijdstip in de buurt van de plaats van het misdrijf of die daarvoor of daarna via een bepaalde route zijn gereden, matchen met de database kentekenregistratie zodat de eigenaren van dat kenteken bekend worden. Of die mogelijkheid ook wordt gebruikt om gericht te zoeken naar eventuele getuigen, vermeldt de minister niet.

Geen afbeeldingen van inzittenden

Opstelten zegt verder dat in het kader van privacy geen afbeeldingen van inzittenden van een auto kunnen worden ingezien door politieambtenaren. Ook mogen camera's niet gericht worden op woningen. Die beperkingen worden niet in het wetsvoorstel vastgelegd, maar komen te staan in een zogeheten ministeriële regeling. Die is daarmee flexibeler dan de wet en kan steeds worden aangepast als (technologische) ontwikkelingen dat mogelijk maken.

Het openbaar ministerie en de politie maken samen een cameraplan dat voorziet in de inzet van zowel vaste als mobiele camera's. Het plan van Opstelten komt niet uit de lucht vallen. Al in 2011 kwam de minister met een concept-wetsvoorstel. Dat heeft nu verder vorm gekregen. Nadat het wetsvoorstel wordt aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer zal Opstelten na drie jaar terugkomen met een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Het ministerie heeft tevens een video vrijgegeven over de praktijkwerking van de wet.