De regering Obama is op dit moment bezig met het opstellen van de National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace, die binnen een paar maanden af moet zijn. "We hebben het niet over een nationale identiteitskaart", zei Cybersecurity Coördinator van het Witte Huis, Howard Schmidt, tegen Cnet. "We hebben het hier niet over een systeem dat wordt beheerd door de overheid. We hebben het over het verbeteren van online security en privacy, en het terugbrengen en wellicht uitroeien van de noodzaak dozijnen wachtwoorden te onthouden, door het creëren van en gebruiken van meer betrouwbare online identiteiten."

Met de bekendmaking dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) de verantwoordelijkheid krijgt voor het Internet ID, zoals de Amerikanen het noemen, worden andere instanties buitenspel gezet. Zo stonden de National Security Agency (NSA) en het Department of Homeland Security, de instantie die verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid, op de nominatielijst. Cnet wijst erop dat de keus voor EZ bedoeld is om privacy- en burgerrechtengroeperingen gerust te stellen. Zij zien politie- en inlichtingendiensten liever niet in een dubbelrol, zeker niet als het om identiteitsgegevens gaat.

Smartcard of certificaat?

EZ krijgt de verantwoordelijkheid om een nationaal programmabureau op te zetten dat gaat werken aan dit project. Opvallend is wel dat er haast geen details beschikbaar zijn over de "betrouwbare identiteit" (trusted identity). Vorig jaar is er wel al een plan gepresenteerd voor een dergelijk project, waarin gerept wordt over een smartcard of een digitaal certificaat waarmee internetgebruikers hun identiteit officieel kunnen bevestigen. Deze digitale persoonsbewijzen zouden gebruikt moeten worden bij online transacties.

Volgens Schmidt blijft het wel mogelijk om anoniem of onder pseudoniem aanwezig te zijn op het internet. "Ik hoef geen geloofsbrief te halen als ik dat niet wil", aldus de coördinator cybersecurity tegen Cnet. "Er is geen kans dat er een centrale database verschijnt. De private sector moet de implementatie hiervan leiden."

Niet in handen van de overheid

Ook Jim Dempsey van het "Center for Democracy and Technology", een lobbygroep die opkomt voor een open internet, wijst erop dat een online identiteitskaart niet in handen moet komen van de overheid. Volgens hem zou dit niet vertrouwd worden door de Amerikaanse burgers.

De Amerikanen zijn niet de enigen die een dergelijk plan willen uitvoeren. Ook Yevgeny Kaspersky, mede-oprichter van het gelijknamige securitybedrijf ziet graag een internetpaspoort verschijnen, maar dan voor alle gebruikers. Volgens hem is het internet nooit bedoeld geweest voor het grote publiek, maar eerder voor honderden of duizenden wetenschappers en militairen.

"Ik zou het ontwerp van internet willen herzien door regulering in te voeren: internetpaspoorten, internetpolitie en internationale samenwerking om internetstandaarden te hanteren", zei hij eind 2009. "Als sommige landen het daar niet mee eens zijn, of zich niet aan de internationale afspraken houden, dan moesten die worden afgesloten."