Volgens een deze week uitgegeven overheidsrapport laat de beveiliging van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, zeer te wensen over. De persoonlijke gegevens van miljoenen burgers en bedrijven die elektronisch aangifte hebben gedaan, zouden makkelijk te achterhalen zijn. De IRS haastte zich te benadrukken dat er geen enkel bewijs is dat er ook daadwerkelijk gegevens achterovergedrukt zijn en dat de dienst inmiddels maatregelen heeft genomen. Volgens beveiligingsexperts waren de gaten in de beveiliging zo groot dat zelfs een beginnend hacker met beperkte middelen had kunnen binnendringen zonder ontdekt te worden. De commissie liet de proef op de som nemen en kwam makkelijk binnen. Het was zowel mogelijk gegevens te bekijken als te veranderen. De IRS heeft volgens de commissie minimale voorzorgsmaatregelen achterwege gelaten, zoals het instellen van wachtwoorden, het gebruik van encryptie en het (deugdelijk) aanleggen van een firewall. De beveiligingsfouten deden zich voor in het deel van het netwerk waar de elektronische aangiften zijn opgeslagen, maar volgens de commissie is het mogelijk dat het hele netwerk openstond. Het afgelopen jaar hebben zo'n 35 miljoen Amerikanen online hun belastingteruggaveformulieren ingediend. Dat is 28 procent van alle aanvragen. Het Congres wil dat in 2007 80 procent van alle aanvragen online wordt ingeleverd. In 1999 werd de IRS ook al eens bekritiseerd om een gebrekkige beveiliging. Gartner-analist John Pescatore toonde zich dan ook weinig verrast door de bevindingen van de commissie. "Heel veel webservers van de overheid zijn kwetsbaar. Persoonlijk doe ik geen elektronische aangifte vanwege de problemen met de beveiliging."