Grote isp's als Verizon hebben na jaren onderhandelen met de film- en muziekindustrie een systeem bedacht waarin downloaders van materiaal dat beschermd is via copyright in escalerende mate worden gewaarschuwd ermee te stoppen.

De downloaders worden gespot doordat een ingehuurde derde partij de filesharingsites gaat monitoren en de ip-adressen van de downloaders logt. De ip-adressen worden in een database opgeslagen en periodiek worden de gegevens naar de isp gestuurd. Die stuurt een bericht naar de downloader. De eerste waarschuwingen gaan nog per e-mail, maar de vijfde en zesde stap zijn drastischer. Zo kan de verbinding worden afgeknepen of het webbrowsen onmogelijk worden gemaakt.

De internetbedrijven zeggen niet te willen overgaan op het afsluiten van de accounts, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk wel gebeurt. Volgens de New York Times moet het systeem worden gezien als “educatief". Maar, zo merkt de krant op, de carriers houden zich wel alle rechten voor om een gebruiker af te sluiten als die de gebruiksvoorwaarden schendt.

Grenzen vervagen

De NYT merkt terecht op dat de tijden duidelijk zijn veranderd. Waar acht jaar geleden de muziekindustrie Verizon nog voor de rechter moest dagen om achter de identiteit te komen van iemand die muziek ter downloaden aanbood, is de scheidslijn tussen de beide sectoren steeds meer komen te vervagen. Internetproviders en mediabedrijven komen steeds meer onder één dak, zoals onlangs nog bij de fusie tussen Comcast en NBC.

Met de maatregelen willen de isp's de klanten dwingen tot afname van legale muziek en filmservices. In toenemende mate bieden isp's die aan, al dan niet via samenwerking met derden. Daarmee proberen de isp's een nieuwe toekomst te bouwen, waarin zij meer toegevoegde waarde creëren dan alleen de domme doorgifte van het internetverkeer.

Publicitaire draai

De maatregelen betekenen ook dat de entertainmentindustrie inziet dat het strafrechtelijk vervolgen van illegale downloaders niet effectief genoeg is en daarentegen juist publicitair tegen hen werkt, analyseert de NYT. Met het lastig vallen van de downloader denkt de industrie juist meer te bereiken, vanwege de hoge irritatiegraad en het relatief makkelijk kunnen uitvoeren van de maatregelen. Overigens kan de gebruikers wel beroep aantekenen tegen de maatregelen. Dat kost de betreffende gebruiker dan wel 35 dollar, schrijft Torrentfreak.

Overigens zouden de Amerikanen ook kunnen hebben gekeken naar de recente uitspraken van de Mensenrechtenraad van de VN. Die oordeelde dat het afsluiten van de internetverbinding vanwege auteursrechtenschending tegen de internationale afspraken is. Daarmee veroordeelde de VN de Hadopi (three strikes) wetgeving in Frankrijk. Het afsluiten van sites met kinderporno is wel te rechtvaardigen.