Een Amerikaanse lobbygroep bestaande uit politici, zakenmensen en wetenschappers heeft een rapport opgesteld met daarin aanbevelingen voor de regering Obama, waarin forse maatregelen worden gepredikt tegen de diefstal van intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven.

Onder meer wordt voorgesteld alle software en data zodanig te beveiligen dat als een niet geautoriseerd persoon deze opent, het bestand de betreffende computer op slot zet met daarbij instructies hoe het wachtwoord op de pc weer te bevrijden van opsporingsdiensten kan worden verkregen. De werkwijze is hetzelfde als die van de bekende ransomware.

Schade is 'honderden miljarden per jaar'

De lobbygroep, met de welluidende naam The Commission on the Theft of American Intellectual Property, bestaat uit politici van zowel Republikeinse als Democratische origine, voormalige topmilitairen, Craig Barrett, voormalig ceo van Intel, en de president van de University van Washington. Zij willen zich weren tegen de naar hun zeggen enorme diefstal aan intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven, die zij becijferen op “honderden miljarden dollars per jaar”.

Naast allerlei politieke en economische maatregelen ziet de lobbygroep ook mogelijkheden om digitale strijdwapens in te zetten. Daarvoor moet er agressiever worden opgetreden en waar dat nodig is moeten wetten worden aangepast. Bedrijven moeten verplicht worden alle mogelijke beschermingsmaatregelen in te zetten, zoals netwerkobservatie en firewalls. De informatie over bedreigingen moeten beter worden gedeeld tussen bedrijfsleven en overheden.

Actief gestolen data terughalen

Waar de wet nog niet in voorziet, zegt de lobbygroep, is het uitgebreide recht op zelfbescherming, waarbij actief gestolen informatie kan worden teruggehaald, die informatie kunnen vernietigen als die op net netwerk staat van de dief of de informatie van afstand wijzigen.

“Aanvullende maatregelen gaan nog verder, zoals het fotograferen van de hacker met zijn eigen ingebouwde camera, het implanteren van malware in het netwerk van de hacker of zelfs het fysiek uitschakelen of vernietigen van de computer of het netwerk van de hacker.”

Maatregelen als afschrikmiddel

De commissie denkt dat het legaal kunnen inzetten van dergelijke offensieve maatregelen tegen hackers de onverlaten uiteindelijk zal afschrikken. Wel zegt de lobbygroep dat het dergelijke maatregelen op dit moment nog niet wil aanbevelen omdat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de consequenties ervan, zoals mogelijke schade aan onschuldigen.

Daarnaast zijn er nog maatregelen die minder schadelijk zijn, zoals het meegegeven van data en software van een tag, het zogeheten beaconing waarbij het bestand doorgeeft waar het zich bevindt, of zelfvernietiging van bestanden die gestolen zijn. De maatregelen kunnen worden overwogen als de wetten zijn aangepast en schade aan derden kan worden beperkt.