De adressen zijn afkomstig uit e-mailreacties van Amerikaanse consumenten op een onderzoek van het ministerie naar de prijsstijging van alcoholhoudende dranken. De overheidsinstantie verklaart: "Het ongebruikelijke aantal reacties dat we ontvangen hebben (…) heeft het moeilijk gemaakt om in korte tijd alle adressen, telefoonnummers en e-mailadressen uit de reacties te verwijderen." Alle gegevens zullen zonder wijziging geplaatst worden, aldus het ministerie. Mensen die daar principieel bezwaar tegen hebben, konden tot 23 december vorig jaar reageren. Jim Harper, van advocatensite Privacilla.org, merkt op dat de overheid vergeten is in haar privacybelofte de zin `tenzij het houden van deze belofte last veroorzaakt' te zetten. De reactie van het ministerie komt net nadat het Amerikaanse ministerie van Landbouw & Natuurbeheer heeft aangegeven inhoudelijk gelijksoortige berichten, voornamelijk e-mail, te beperken. Het ministerie van Financiën geeft aan dat de gegevens zo snel mogelijk op de website worden gepubliceerd.