In 2000 lukte het hackers 586 keer op een of andere manier de systemen binnen te dringen. Dat is iets meer dan het jaar ervoor en fors meer dan de 376 incidenten die zich in 1998 voordeden. Van de 586 aanvallen wisten hackers 155 keer volledige controle over de systemen te verkrijgen. Een jaar daarvoor gebeurde dat nog slechts 110 keer en weer een jaar daarvoor 64 keer. De indringers hadden bij de hacks in kwestie dezelfde bevoegdheden als de systeembeheerder. Zij konden bestanden kopiëren of programma's plaatsen. In de overige gevallen ging het om Denial of Service-aanvallen of computervirussen. Een en ander blijkt uit gegevens die met computerbeveiliging belaste ambtenaren deze week aan een commissie van het Huis van Afgevaardigden meldden. Van de 155 keer dat indringers een systeem (tijdelijk) wisten over te nemen, weten de onderzoekers met zekerheid dat in vijf gevallen vertrouwelijke informatie is ingezien. Daarbij gaat het om wetenschappelijk materiaal en milieu-onderzoek. Over de overige aanvallen tasten zij in het duister, maar aangenomen moet worden dat ook bij die incidenten informate is 'gecompromitteerd'. Het werkelijke aantal aanvallen ligt overigens waarschijnlijk nog hoger. Overheidsinstanties zijn weliswaar verplicht om hacks te rapporteren, maar veel van hen beschikken niet over de middelen om te weten te komen of hun systeem is binnengedrongen. Amerikaanse politici reageerden geschokt op de cijfers, hoewel enkelen al vermoedden dat de systemen niet veilig zijn. Een maand terug was al gebleken dat vijftien overheidsinstanties de beveiligingsvoorschriften niet naleefden. Bij enkele afgevaardigden zat de schrik voor een digitale terroristische aanval er goed in. De FBI waarschuwde dat zo'n aanval een kwestie van tijd is als er niets verandert. Van de duizenden pogingen die jaarlijks worden gedaan om de systemen binnen te dringen, vindt een groot aantal plaats vanuit het buitenland, zo wist de FBI. Een van de redenen voor de laksheid met de beveiliging is het gebrek aan adequaat personeel. Beveiligingsexperts zijn schaars en als gevolg daarvan duur. De overheid verliest de slag om zulke experts van het bedrijfsleven.