Dat blijkt uit door Wikileaks gepubliceerde ‘cables’, die onder meer door The Guardian naar buiten zijn gebracht. Een Italiaanse diplomaat beklaagde zich bij zijn Amerikaanse collega’s over de in zijn ogen buitensporig hoge beveiliging rond de achterkamertjesoverleggen inzake de antipiraterijovereenkomst. De Amerikanen vonden het overleg met Europa over de aanpak van piraterij een zaak van nationale veiligheid.

De onderhandelingen vonden plaats in 2008 en 2009. ACTA, de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, moet piraterij aanpakken en dan met name de verspreiding van gekopieerd materiaal van Amerikaanse producenten. Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld films, tv-series en software, maar ook om kleding. De Amerikanen ondervonden tegenstand van de Europese Commissie en voerden in de wandelgangen de druk flink op, zo blijkt uit de gelekte berichten uit het Amerikaanse diplomatieke verkeer.

Italianen zijn woedend

De door The Guardian gepubliceerde cables verhalen over de klachten die worden geuit door het Italiaanse hoofd van de afdeling Intellectueel Eigendom van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Fabrizio Mazza. De Italianen blijken woedend en wrokkig ten opzichte van de Amerikanen, omdat hen wordt verweten dat ze niets doen tegen de verspreiding van illegaal gekopieerd materiaal via het internet. De Italianen vinden daarentegen dat zij hun best doen. “Zelfs China wordt meer gewaardeerd dan Italië voor zijn inspanningen om kopiëren tegen te gaan”, zo beklaagt Mazza zich.

Uit de cables blijkt dat de Italiaanse overheid zware druk legde op justitie en rechters om illegaal kopiëren zwaarder te straffen. Dat moest omzichtig gebeuren, omdat dergelijke druk op de rechterlijke macht politiek zeer gevoelig ligt. Daarnaast werden de ambtenaren door het gemis aan Amerikaanse waardering hierin gedemotiveerd, zo is te lezen.

Berlusconi wil meer invloed

Mazza vroeg meer Amerikaanse ondersteuning, zodat premier Berlusconi de discussie rond piraterij kon aanzwengelen in de G8 tijdens het Italiaanse voorzitterschap van dat overleg tussen de acht vooraanstaande industriële staten van de wereld. Daarnaast moest er een commissie gevormd worden die onder meer de dialoog met de internet service providers aan moest gaan.

Maar doordat de Amerikanen op Europese tenen bleven staan, deed de Europese Commissie er alles aan om de onderhandelingen over ACTA te vertragen, zo blijkt. Mazza verklapt aan de Amerikanen dat een eindtekst van het verdrag daardoor voorlopig niet in zicht komt. De door de Amerikanen opgelegde geheimhouding stuit de Europeanen tegen de borst. Er wordt geklaagd dat het niet eens mogelijk is voor de Europese onderhandelaars om deskundigen op het gebied van (anti-)piraterij te consulteren omdat het niveau van confidentialiteit zo hoog is dat dergelijke informatie niet mag worden gedeeld met externe (juridische) adviseurs.

Britten willen eigen overeenkomst

Het zijn volgens de Italiaan Mazza vooral de Britten en de Scandinaviërs die eigenlijk helemaal niet willen dat de Europese Commissie zich met de onderhandelingen bemoeit. Van de UK is bekend dat het liever een bilateraal verdrag met de Amerikanen willen sluit. Italië sluit zich aan bij die oppositie en vindt dat het land dat het voorzitterschap van de EU bekleedt, de onderhandelingen moet voeren.

De Amerikaanse diplomaten meldden aan het thuisfront dat Mazza moet worden ondersteund door de Amerikanen. Zij zien in hem een bondgenoot in het doorvoeren van vooral de Amerikaanse wensen binnen ACTA. “We denken dat Mazza probeert de repressie op te voeren en we moeten hem hierin ondersteunen”, staat te lezen in een cable. “Hoewel hij wel weer voorstelt om een commissie in te stellen. Italië heeft nog een lange weg te gaan.” De Amerikaanse diplomaat eindigt zijn bericht met het voornemen via de Amerikaanse ambassade de druk op te voeren op Berlusconi’s regering.

Nog steeds is ACTA in welke vorm dan ook nog niet officieel van kracht. Het Europese Parlement moet zich er nog steeds over uitspreken. De openbare consultatieronde is net geweest, waarbij opnieuw veel bezwaren zijn geuit.

In oktober werd nog verwacht dat het slechts een kwestie van weken zou zijn voor ACTA 'rond' was.