Diverse burgerrechtenorganisaties zijn opgestaan en hebben openlijk hun kritiek bezorgdheid geuit over de sterk afgenomen privacy van de Amerikanen. Overal in het land zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen na de aanslagen. In Washington is een nieuw videobewakingssysteem in gebruik genomen dat de inwoners van de stad voortdurend in de gaten houdt. Er is steeds meer steun vanuit de overheid voor het opslaan van foto's en biometrische gegevens van mensen die per vliegtuig reizen. Sommige Amerikaanse staten hebben geopperd het rijbewijs om te vormen tot een nationale identiteitskaart en de Amerikaanse overheid wil meer controle op de informatie die via internet uitgewisseld wordt. Het is een kleine opsomming van de genomen of nog te nemen maatregelen waar de burgerrechtenorganisaties zich ernstig zorgen om maken. Het Electronic Privacy Information Center in Washington is een van de bekendste organisaties die in het verweer gekomen zijn. Zij zijn met name ontstemd over de ingebruikname van het videobewakingssysteem in Washington. Verder maken ze zich zorgen over de nog te nemen maatregelen. Voorstanders van de verscherpte veiligheidsmaatregelen menen dat de extra bewaking juist in het voordeel van de privacy van de burger is. De aanslag op de privacy vindt volgens hen plaats wanneer terroristen en criminelen het leven van de gewone man binnendringen. Of sterk naar de klachten van de privacyorganisaties geluisterd wordt, is de vraag. De Amerikaanse overheid is van plan de beveiligingsmaatregelen de komende tijd verder uit te breiden.