De leden van de Amsterdamse Internet Exchange hebben vanmiddag gekozen voor een juridische entiteit van een Amerikaanse dochter. Dat wordt een BV naar het recht binnen de Amerikaanse staat Delaware.

Die BV zal fysiek-technisch gezien niet worden verbonden met de AMS-IX, waardoor de Amerikaanse overheid niet vanuit die BV toegang kan forceren tot de AMS-IX. Ook worden geen werknemers van de Nederlandse BV geplaatst in de Amerikaanse BV.

'VS heeft geen jurisdictie'

“Een dergelijke structuur dient ervoor te zorgen dat het Amerikaanse bedrijf geen bezit, zeggenschap of beheer heeft over de data of apparatuur van de AMS-IX B.V”, zegt AMS-IX in een verklaring. “Daarnaast geldt de Amerikaanse wetgeving, zoals de USA Patriot Act, niet voor buitenlandse entiteiten waarover de VS geen jurisdictie heeft. De USA Patriot Act is daarom niet van toepassing op de AMS-IX B.V. of de AMS-IX vereniging.”

Mocht dat in de toekomst veranderen, zegt AMS-IX, dan bestaat de mogelijkheid om een aparte Nederlandse stichting te vormen en de banden met het Amerikaanse dochterbedrijf volledig te verbreken. Dat kan binnen een week worden opgezet, zegt het bedrijf.

AMS-IX kiest woorden zorgvuldig

De constructie, en de communicatie hieromtrent, is gekozen en aangezet om de zorgen vanuit Europa te dempen. Die zorgen zijn alleen maar aangewakkerd door het maar doorgaande afluisterschandaal waar de Amerikaanse geheime dienst NSA bij is betrokken. Dat deed een groot aantal van de vele leden van AMS-IX vorige maand al besluiten tegen de uitbreiding naar de VS te stemmen.