Anonymous zegt de sociale verzekeringsnummers van 160 Noorse parlementariërs te willen publiceren. Het Nederlandse beveiligingsbedrijf Crypsys zegt inzage te hebben gehad in de lijst van politici. Volgens Marnix van Meer van Crypsys heeft Anonymous een valide claim; de Nederlander geeft de hackers ook eigenlijk een beetje gelijk.

“Anonymous voert (terecht) aan dat het in Noorwegen nu te makkelijk is om geboortedata op te sporen en te verzamelen. De vrijgegeven nummers van parlementsleden zijn bewust gekozen omdat zij bescherming niet nodig achten en dus als eerste de gevolgen zouden moeten ervaren", schrijft Van Meer in een blogpost.

Noren zijn laks

Volgens Van Meer is de demonstratie van Anonymous gericht tegen de lakse houding van de Noorse overheid. Een statement op de site Datatilsynet, de Noorse databeschermingorganisatie, zou aangeven dat de identiteit van een Noorse ingezetene niet kan worden gezien als confidentieel of als gevoelige informatie. Maar Anonymous zegt dat bijvoorbeeld geboortedata van Noren te makkelijk zijn te achterhalen en Van Meer is het daar mee eens.

Ook verwijst Anonymous naar Duitsland, waar politici veel meer gevoelig zijn voor privacybescherming. Van Meer vindt het goed op de discussie op deze manier op te starten, schrijft hij.

“Je hoeft het niet eens te zijn met de aanpak van Anonymous, maar ze hebben wel een goed punt. Niet voor niets verwijzen ze naar Duitsland waar veel betere maatregelen genomen zijn om een individu te beschermen. Laten we hopen dat Noorwegen inziet dat er ruimte voor verbetering is…."