De senator, Fritz Hollings uit de Amerikaanse staat South Carolina, heeft daartoe een wetsvoorstel gepresenteerd dat de elektronica-industrie verplicht om standaarden voor de bescherming van auteursrechten te ontwikkelen die gebruikt moeten worden in alle digitale apparaten. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, moeten tv's, pc's en mp3-spelers in het vervolg zo geproduceerd worden dat illegaal kopiëren van muziek of films niet langer mogelijk is. Als het bedrijfsleven er niet binnen een jaar na aanname van de wet in slaagt om tot overeenstemming over de standaarden te komen, dan zullen de Federal Communications Commission en het U.S. Copyright Office standaarden opleggen. Er is dan ook veel kritiek op het wetsvoorstel, de Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act ( CBDTPA). Niet alleen van consumentengroepen, maar ook van de industrie zelf. Volgens veel bedrijven zijn de voorstellen onwerkbaar. Zelfs fanatieke pleitbezorgers van strengere auteursrechtenwetgeving, zoals de Business Software Alliance (BSA) en de Recording Industry Association of America (RIAA) verzetten zich tegen de plannen. "Een dergelijke actie van de overheid is niet de oplossing voor het probleem van piraterij", aldus Robert Holleyman van de BSA. Hij ziet meer in vrijwillige afspraken tussen bedrijven. Disney en News Corp. hebben zich in het verleden wel uitgesproken voor aanname van de CBDTPA.