In Shangai vindt deze dagen de topconferentie van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) plaats. De 21 leiders van de landen rondom de Grote Oceaan hebben besloten samen te gaan werken op het gebied van bestrijding van terrorisme. De computer en telecommunicatiemiddelen zullen daarbij een belangrijk hulpmiddel gaan vormen. De nieuwste communicatie- en computermogelijkheden moeten helpen bij het monitoren van de wereldwijde verplaatsingen van mensen en goederen. Diverse computernetwerken moeten aan elkaar gekoppeld worden zodat opsporingsinstanties snel over de juiste informatie kunnen beschikken om terroristen op te sporen en te stoppen. Bovendien moet beter geregistreerd worden waar mensen naar toe reizen. Immigratiediensten kunnen op die manier de grenzen beter controleren en beveiligen. De extra maatregelen zullen geen gevolgen hebben voor reizigers die te goeder trouw zijn, zo staat in de verklaring te lezen.