Apple lijkt op handen te worden gedragen door velen dankzij de gebeurtenissen van gisteren. Het bedrijf weigerde mee te werken aan een ontgrendelingsverzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Hoewel Apple de rechtszaak voor het schrijven van een "backdoor" verloor, bleef het bedrijf bij z'n standpunt om niet mee te willen werken aan het maken van een backdoor of het ontgrendelen van iPhones.

Dit is volgens Shane Harris van The Daily Beast, een publiciteitsstunt. In een soortgelijke zaak in New York in 2015 bleek Apple te hebben erkend de data wel te kunnen extraheren als het bedrijf dat zou willen. "Volgens de aanklagers van deze zaak heeft Apple in het verleden tenminste 70 keer iPhones ontgrendeld voor autoriteiten sinds 2008," aldus Harris.

Het lijkt er dus op dat Apple's standpunt in de San Bernardino-zaak niet zo principieel is als dat Tim Cook claimt dat het is. "Het schijnt net zoveel te maken te hebben met public relations als met, zoals Cook het noemt: het scheppen van 'een gevaarlijk precedent die de veiligheid van onze klanten in gevaar brengt,'" schrijft Harris. De senior intelligence en national security correspondent schrijft verder dat twee technische experts hebben gemeld aan de Daily Beast dat Apple wel degelijk het toestel kon kraken, ook al draaide het toestel op versie 9 van iOS.

In een interview met de Daily Beast liet Susan Hennessey, advocaat van de NSA, weten dat Apple het zichzelf alleen maar moeilijker maakt. "Het bedrijf heeft toegegeven de technische capaciteit te hebben het toestel te ontgrendelen, maar weigert dit te doen wegens reputatie-redenen. De argumenten [van Apple] zijn tegenstrijdig, zeker als je kijkt naar de meegaandheid die het bedrijf ten toon spreidde in veel andere rechtszaken."

Harris voegt daar aan toe dat Apple zich pas na de onthullingen van Edward Snowden begon te positioneren als bewaker van de privacybescherming. "Misschien dat Apple onthutst was door de grote mate van NSA's spionagepraktijken, onthuld door Snowden. Of wellicht schaamde het bedrijf zich voor de rol die het daarin speelde."

Op de volgende pagina: De andere kant van de medaille

In de rechtszaak is meerdere malen ter sprake gekomen dat er externe tools zouden moeten zijn waarmee informatie uit de gewraakte iPhone 5c zou kunnen worden gehaald. Deze tools zijn in het verleden succesvol gebruikt om gegevens uit vergrendelde toestellen te kunnen vissen.

Deze software is echter bedoeld voor versie 8 van iOS (voornamelijk versie 8.1.2) De autoriteiten kunnen dus niet alle iPhones ontgrendelen, maar alleen toestellen die expliciet versie 8.1.2 draaien. In de rechtszaak is daarom meerdere malen geopperd de NSA en andere agentschappen erbij te betrekken.

"Technisch gezien zou Apple een manier kunnen vinden (of hebben) om de informatie alsnog te kunnen extraheren uit het toestel van de schutter," zegt Christopher Sopghoian, een beveiligingsdeskundige voor de American Civil Liberties Union. "Maar het zal niet makkelijk zijn, programmeurs zullen iets moeten ontwikkelen dat nog niet bestaat. Dit zou alleen mogelijk zijn in de San Bernardino-zaak omdat de schutter een iPhone 5C gebruikte. Deze nieuwere hardware [en software]-versies zijn een stuk lastiger voor Apple om te omzeilen [omdat ze de sleutels niet in bezit hebben]."

Dan Guido, hacker en CEO van beveiligingsbedrijf Trail of Bits, zegt echter dat Apple wel degelijk de bescherming (die brute-force-aanvallen afslaat door het toestel te wissen) kan omzeilen. In een uitgebreide blogpost legt de hacker uit hoe Apple om z'n eigen bescherming heen kan werken en deze zelfs kan uitschakelen. "Zelfs voor de nieuwste iPhone-toestellen (waarvan Apple zegt dat zij die niet kunnen kraken) zou dat mogelijk moeten zijn."

Hoe je het ook wendt of keert, Apple zit met een zwaar dilemma. Als ze toegeven zullen klanten ze niet meer vertrouwen. Dat zal Apple daadwerkelijk reputatieschade opleveren. Maar als Apple niet toegeeft, is de kans groot dat zij in de problemen zullen komen met de Amerikaanse autoriteiten.

Ook andere bedrijven hebben zich inmiddels geschaard achter de uitspraken van Tim Cook. Google, Mozilla en andere privacy voorvechters hebben te kennen gegeven het met Apple eens te zijn. Het frappante is echter dat de CEO van BlackBerry, John Chen, vorig jaar een dubieuze uitspraak deed die lijnrecht staat tegenover de uitspraken van de andere techbedrijven.

Chen bekritiseerde namelijk de houding van Apple tegenover de privacy en data van klanten. Hoewel BlackBerry ook een zeer goede vorm van encryptie toepast, liet Chen in z'n blog weten dat deze niet geldt voor "Criminelen". "Wij verwerpen het gegeven dat techbedrijven weigeren redelijke, wettelijke verzoeken te honoreren. Zowel burgers als bedrijven dragen de verantwoordelijkheid te doen wat ze kunnen om criminaliteit een halt toe te roepen binnen de legale en ethische grenzen van de wet."

Chen heeft overigens nog niet gereageerd op deze huidige zaak, maar de uitspraak van vorig jaar deed de reputatie van het bedrijf geen goed.

Ook uit een andere hoek is kritiek te horen op het beleid van Apple. De oom van Lee Rigby (Ray McLure), een van de slachtoffers van de schutter, heeft vandaag in een interview met de BBC laten weten het totaal niet eens te zijn met het beleid en noemt het kortzichtig. "Apple beschermt de privacy van een moordenaar ten koste van de publieke veiligheid. Er staat waardevolle informatie op die iPhone en Apple weigert deze informatie te geven." McLure zegt verder dat een bevelschrift om een smartphone te doorzoeken, hetzelfde zou moeten worden behandeld als een huiszoekingsbevel."

Net als Chen, begrijpt McLure de waarde van encryptie, "maar niet ten koste van het helpen van autoriteiten. Ik zeg niet dat er helemaal geen encryptie mag staan op iPhones, maar het moet wel in balans zijn."

Apple heeft nog vier werkdagen de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.