De brief, die hieronder is ingebed, pleit voor meer transparantie om een einde te maken aan en een antwoord te geven op de “voortgaande berichten dat wij inlichtingendiensten toegang bieden tot onze bedrijfsservers of dat we meedoen in een bulkverzamelprogramma van internetdata.” De brief is in het bezit van de IDG News Service, de internationale nieuwsdienst van onder meer Webwereld.

De boze internetgiganten zeggen dat ze het debat verwelkomen over hoe de bescherming van zowel de nationale veiligheid als de privacy kan worden gediend, en dat zij de indieners van de USA Freedom Act, een wet die een einde moet maken aan het verzamelen van bulkdata door onder meer de NSA, ondersteunen.

"Alleen data geven als rechter het goedkeurt"

De bedrijven zeggen dat ze meermalen hebben gemeld alleen maar data af te geven aan overheidsdiensten als die met een gerechtelijk bevel komen en die ook zeer specifiek gericht zijn op een gebruiker. De brievenschrijvers hadden al eens eerder gezamenlijk opgetrokken tegen de geheimzinnigheid rond het verzamelen van data door overheidsdiensten via de wet FISA.

De via de rechter afgedwongen afgifte van persoonlijke gegevens van gebruikers van internetdiensten mogen niet door de bedrijven worden gekwantificeerd, maar alleen worden gemeld in bijvoorbeeld een kwantificatie als “ergens tussen de 0 en 1000”.

'Meer transparantie helpt begrip bij publiek'

Daar willen Google en andere bedrijven vanaf. “Transparantie omtrent het aantal en de aard van die opvragingen kan helpen om het publiek duidelijker te maken wat nu de feiten zijn over het recht van de overheid om aan technologiebedrijven te vragen data te overhandigen en ook over hoe de technologiebedrijven daarop reageren”, schrijven de multinationals.

USA Freedom Act Letter 10-31-13 by IDG News Service