In patentaanvraag 20070288886, gedateerd 13 december, omschrijft Apple een 'digital rights management system' waarmee 'het uitvoeren van een applicatie beperkt wordt tot specifieke hardwareplatformen'. In de aanvraag met de titel 'Run-time code injectie om controles uit te voeren', merkt Apple op hoe eenvoudig digitale gegevens gekopieerd kunnen worden en hoe gemakkelijk gebruikers hun toezegging kunnen breken om software niet te verspreiden.

Apple erkent in het document ook dat gemotiveerde piraten moeilijk te stoppen zijn. Zo geeft het bedrijf toe dat encryptie software piraterij niet kan tegenhouden. "Daarom zou het profijtelijk zijn om een techniek te ontwikkelen die het uitvoeren van een of meer applicaties beperkt tot een specifieke hardware omgeving die transparant is voor de gebruiker", aldus de tekst van de aanvraag.

Cryptografie

Apple's Mac OS X is momenteel niet voorzien van kopieerbeveiliging of een restrictie die het besturingssysteem aan één computer koppelt. In de patentaanvraag omschrijft Apple een cryptografische sleutel. De technologie injecteert code in de uitvoerbare code van een applicatie, genereert zo gegevens die naar een drm-module gestuurd worden, en vergelijkt dan de gesigneerde data met de cryptografische sleutel. Als deze overeenkomen, wordt de applicatie geopend, anders niet.

Apple laat in de aanvraag doorschemeren dat zo'n controle vaak uitgevoerd zou kunnen worden, in een voorbeeld spreekt het bedrijf van elke 5 tot 10 minuten, dat is vaker dan de omstreden WGA-check van Microsoft, die in 2006 onder vuur kwam te liggen omdat gebruikers zich ergerden aan de dagelijkse controles.

Volgens Apple borduurt de nieuwe patentaanvraag voort op eerdere vergelijkbare aanvragen, die terugvoeren tot halverwege 2005.

Doof

In een andere patentaanvraag, blijkt dat Apple techniek ontwikkelt voor een automatische volumecalculator voor de iPod en iPhone. De technologie moet automatisch uitrekenen hoe lang iemand al aan het luisteren is en met welk volume, waarna het geluidsniveau indien nodig stap voor stap wordt verlaagd.

Het is niet duidelijk of gebruikers in staat zullen zijn om de volumebegrenzer uit te schakelen.

"Aangezien het schadelijke effect voor het gehoor van gebruikers zowel stapsgewijs als cumulatief is, gedragen zelfs gebruikers die zich zorgen maken over hoorproblemen zich soms niet op een manier die de kans op zulke problemen verkleint", aldus Apple in de patentaanvraag.

Het is voor het eerst dat Apple zijn ongerustheid uit over het risico op gehoorbeschadiging, zo meldt de Sunday Telegraph. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gebruik van mp3-spelers op een volume van boven de 85 decibel tot gehoorschade kan leiden. De iPod kent een volumegrens van iets boven de 100 decibel, sommige mp3-spelers overschreiden zelfs 120 decibel.