De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen stapt naar de rechter om het landelijke EPD-systeem landelijk schakelpunt (LSP) onrechtmatig te laten verklaren. De koepelorganisatie Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) zorgt voor de private doorstart van dit schakelpunt dat eerder door de Eerste Kamer werd afgekeurd. De koepelorganisatie wordt nu voor de rechter gedaagd.

Privacy op de tocht

De huisartsen zijn bezorgd dat het beroepsgeheim in gevaar komt. Via het LSP kunnen huisartsen en apothekers bijvoorbeeld de laatste vier consulten van een patiënt inzien. Het is de bedoeling van de VZVZ om dit op termijn uit te breiden naar andere medische professionals. Daarmee staat de privacy van patiënten op de tocht; de artsen zijn bang dat hun beroepsgeheim in het geding komt.

“Patiënten worden hierover ook onvoldoende geïnformeerd", vertelt VPHuisartsen-bestuurslid Herman Suichies aan Webwereld. “Men ontvangt een brief van bijvoorbeeld de apotheek waarin toestemming wordt gevraagd om het delen van medische gegevens. Dan is er nauwelijks sprake van een goed geïnformeerde patiënt", vindt Suichies.

Morgen stemming huisartsen

Morgen vergadert de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) over een convenant waarin het LSP al dan niet wordt goedgekeurd in zijn huidige vorm. Als de leden van het LHV morgen hun goedkeuring geven aan het plan, gaan de EPD-plannen in hun huidige vorm door. Een aantal huisartsen binnen de LHV spreekt openlijk afkeuring uit over de plannen, maar veel andere regio's zijn voorstander van het LSP. “Of het LSP wordt goedgekeurd hangt af van de massagekracht van het bestuur van de Landelijke Huisartsenvereniging", zegt Suichies.

De LHV-leden van Huisartsenkring Amsterdam/Almere waarschuwden vorige week ook al voor het beschikbaar stellen van de professionele samenvatting. Voorzitter Bart Meijman van deze huisartsenkring: "Stel je krijgt 's avonds een longontsteking en 2 dagen eerder ben je bij de huisarts geweest om te praten over je echtscheiding. De spoedeisende hulpverlening ziet dat dan ook."

De VPHuisartsen stelt dat wat er in de spreekkamer besproken wordt tussen arts en patiënt moet blijven. Als dit beschikbaar wordt gesteld voor derden, is het met een wetswijziging - bijvoorbeeld voor het opheffen van privacy bij verdenking van fraude - mogelijk dat justitie opeens in deze gegevens kan neuzen, stelt de organisatie.

In geweer tegen LSP

De advocaten van de vereniging werken momenteel aan de dagvaarding die deze of volgende week bij de VZVZ moet aankomen. In december spande de vereniging een kort geding aan tegen zorgverzekeraars om het LSP. “Maar het gaat ons nuom de fundamentele vraag of het uitwisselingssysteem rechtmatig is", aldus Suichies. Daarom spannen de artsen nu een bodemprocedure aan.

De LVHuisartsen daagden de zorgverzekeraars eerder vanwege de inspanningsverplichting die van artsen werd geëist. Dat zette de deur open voor een kwaliteitseis, zodat huisartsen zich wel aan moeten sluiten bij het LSP om geen zorgvergoedingen mis te lopen. Na het aanspannen van het kort geding, schrapten de verzekeraars deze clausule in de zorgcontracten voor 2013.