Het Landelijke Schakel Punt is het hart van de landelijke uitwisseling van medische gegevens. Juist dat LSP was een van de meest heikele punten in het wetsvoorstel dat dinsdag door de Eerste Kamer is afgeschoten. Maar de belangenorganisaties in de (medische) zorg willen verder gaan met de gegevensuitwisseling, en zij pleiten juist voor gebruik van het LSP.

De belangenorganisaties hebben vorige week nog een brief gestuurd naar de Eerste Kamer waarin zij pleitten voor een betere infrastructuur voor de uitwisseling van data en voor meer uniformiteit daarvan.

In de brief stelt voorzitter De Boer van de vereniging van ziekenhuizen namens de andere artsen- en patiëntenbelangenorganisaties dat jaarlijks “100 miljoen berichten tussen zorgverleners uitgewisseld worden”, maar dan via het landelijke Edifactsysteem. Onder meer uitslagen van onderzoeken gaan zo van hand tot hand. Het gaat om het delen van specifieke informatie tussen artsen onderling. Dat systeem verschilt van het voorgestelde EPD waarmee de hele dossiers van patiënten gedeeld zouden worden.

Uitwisseling is een feit

“Elektronische uitwisseling van medische gegevens, regionaal of bovenregionaal, is een feit”, schrijft de medicus. Dat loopt echter (nog) niet via het LSP. “Wel zijn een landelijke infrastructuur en landelijke standaarden noodzakelijk”, aldus De Boer. Zo hoeven regionale systemen niet meer apart beveiligd en onderhouden worden. Als de gegevensuitwisseling centraal geregeld wordt zijn de systemen veiliger en efficiënter, aldus de artsen.

De medici pleiten in de brief tegen een blokkade van het gebruik van de landelijke infrastructuur. Een motie van de PvdA heeft wel geleid tot het stoppen van de aansluiting van nieuwe organisaties op het LSP, maar ondanks het staken van dat werk bestaat het schakelpunt dus nog wel. De artsen willen met die infrastructuur in de toekomst meer ervaring opdoen.

Update 10.22: Artsenvereniging KMNG kwam ook nog met een nieuwe reactie op het besluit van de Eerste Kamer. Daarin werd - buiten het bovenstaande bericht - nog gemeld in gesprek te willen gaan met de minister om te bezien welke wettelijke mogelijkheden er zijn alsnog verder te gaan met de landelijke uitwisseling van gegevens.

Wat betreft de veiligheid van data en privacy in regionale uitwisseling van medische gegevens, zegt KMNG het volgende: "De Kamer nam tevens een motie aan over de veiligheid van regionale systemen, met aandacht voor een onderzoek naar de ontwikkeling van een zorgpas die beter tegemoet zou komen aan de rechten van de patiënt. Een poging om met een zorgpas de uitwisseling te regelen is echter al vele jaren geleden misgelopen."

"Vooralsnog doen zorgverleners er verstandig aan om bij het uitwisselen van patiëntgegevens de Handreiking Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntengegevens te volgen", meldt de organisatie verder.