Zowel het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) als Govcert.nl, het Nederlandse Computer Emergency Response Team voor de overheid, hebben geen cijfers over internetcriminaliteit, zo bleek donderdag tijdens een `Counter Cybercrime'-bijeenkomst. Dat er geen concrete cijfers beschikbaar zijn komt onder meer doordat het kennisniveau over ict van de doorsnee agent te wensen over laat, aldus Nienke van den Berg van Govcert.nl."Door het ontbreken van goede aangiften, ontbreken concrete cijfers." Of internetcriminaliteit het afgelopen jaar is toegenomen, kon Van den Berg dan ook niet zeggen. "Relatief gezien is er meer cybercrime omdat meer mensen computers hebben met internetaansluitingen, maar cijfers zijn er niet." Voor een beter beeld van internetcriminaliteit is de aangifte van belang. Maar bij de aangifte van bijvoorbeeld een gehackte of bekladde site, blijkt dat de aard van het misdrijf in de praktijk moeilijk te benoemen is. "Sommigen beschouwen iets als fraude, anderen als oplichting of computervredebreuk", aldus Pascal Hetzscholdt van de groep Digitaal Rechercheren van het KLPD. Naast betere aangiften, moet ook `de doorlooptijd van de aangifte' van internetcriminaliteit omlaag, vindt Van den Berg. "Nu gebeurt het soms dat een aangifte pas na een half jaar afgerond is."

Opleiding

Volgens Hetzscholdt wordt er hard gewerkt om agenten meer kennis te geven over computers en internet. Ict vormt nu een onderdeel van de politieopleiding. Hij denkt dat het kennisniveau van de gemiddelde agent `vrij rap' op het goede niveau is. Overigens denkt Hetzscholdt eigenlijk niet dat de recherche achterloopt op criminelen. "De politie werkt reactief en dus altijd achteraf. Maar qua kennis en op technisch gebied denk ik niet dat we stappen achterliggen." Om misdaden op internet beter aan te pakken, denkt Hetzscholdt dat de opsporende organisaties (KLPD, BSA, Buma-Stemra, FIOD-ECD, Govcert.nl en stichting Brein) steeds meer moeten samenwerken.

Digitale recherche

In Nederland werken in totaal ongeveer 150 `digitaal rechercheurs', van wie er dertig bij de groep Digitaal Rechercheren bij het KLPD werken en de rest bij regiokorpsen. Deze speciale afdeling van de KLPD onderzoekt zaken als kinderporno op internet, virussen, hackers, maar ook bij de bouwfraudezaak doorzochten rechercheurs computers van aannemers op zoek naar bewijsstukken. Sinds 1 juli heeft de KLPD-afdeling er een taak bij; de beveiliging van vitale infrastructuren. Hierbij waakt het KLPD onder meer over de veiligheid van de spoorwegen, de haven van Rotterdam, Schiphol en elektriciteitsvoorzieningen. In de Verenigde Staten ligt deze taak bij het ministerie van Homeland Security. Dit ministerie voerde in oktober nog een gesimuleerde aanval uit op vitale netwerken om te kijken in hoeverre men dit kan opvangen.