Vanuit ruim 25.000 IP-adressen wordt de live-stream gevolgd. 80% daarvan zijn auto-recording bots van videoarchieven, lobbyisten en bloggers die alles opnemen omdat 'er altijd een leuke quote tussen kan zitten'. Uitzending gemist heeft de laatste jaren de vervelende neiging gekregen belangrijke politieke momenten kwijt te raken en dus is iedereen het zelf maar gaan doen. Een onderzoek van GeenStargasso.nl laat zien dat back-up partities met politieke video's 6 keer zo vaak verloren gaan als voetbalwedstrijden en lingo maar dit wordt door experts verklaard door de enorme saaiheid van de Haagse debatten.

Somalia.tv

Hilversum wijt het probleem aan de sterk gekrompen budgetten door de enorme vergrijzing van het broadcast publiek. Een woordvoerder roept de jeugd op om 'gewoon weer gezellig samen TV te gaan kijken'. De gemiddelde TV-kijker is 72 en de reclamebudgetten van steunkous- en rollatorfabrikanten is nu eenmaal beperkt. Een 2-seconden clip van de woordvoerder wordt een signatuurvideo van een van de grootste release groepen op Somalia.tv, de torrenttracker waar de wereld haar media haalt.

Premier Verhagen erkent dat er fouten zijn gemaakt in de identificatie en uitlevering van reaguurders en politiek-actieven. 'Met de kennis van nu hadden we dit vanzelfsprekend anders gedaan'. Hij geeft aan dat deze gebeurtenissen niet los gezien kunnen worden van De strijd tegen Het terrorisme; 'We zijn nu eenmaal altijd al in oorlog geweest in Centraal-Azië'. Tegen deze sluitende argumenten heeft geen van de twaalf aanwezige Kamerleden een antwoord.

Een kamerlid van Trots op Wilders stelt dat het niet zozeer gaat om de specifieke gevallen van verkeerde identificatie en marteling, 'dat zijn nu eenmaal de risico's van reaguuren', maar om het principe dat de kamer hier niet over geïnformeerd is. De Partij voor de Liefde vraagt of er wel adequate psychische nazorg is voor de huurlingen die de martelingen uitvoerden.

EPD

Gelukkig is het rumoer over de verkoop van EPD-data door de hostingpartij aan buitenlandse farmaceutische bedrijven weer een beetje ingezakt. Veel Nederlanders vinden het stiekem wel leuk om een gratis monster van viagra-xtc te krijgen. Ruim de helft van de bevolking heeft al jaren geleden maatregelen genomen om de meest intieme gegevens onder een alias in het EPD onder te brengen. Ze betalen hun huisarts en de BSN-provider graag wat extra om naast een officieel dossier en een echt dossier onder een andere naam bij te houden.

De huisartsen vinden het wel prima want meer geregistreerde patiënten geeft meer inkomsten en de 1e lijn in de zorg is toch al geen vetpot. Dankzij de EPD-accuratesse-garantie die onder druk van de verzekeringsbranche door de overheid is ingesteld in 2017 kunnen verzekeraars dergelijke spookfacturen eens per jaar consolideren en het terugvragen. Iedereen weet dat dit feitelijk een subsidie is vanuit de algemene middelen maar niemand heeft nog zin om zicht te branden aan dit politieke asbest. Uit een gelekte/hackte mail-wisseling tussen 2 ambtenaren blijkt dat de extra kosten ongeveer even hoog zijn als de besparing op de recent afgeschafte OV-chipkaart wegens het gratis worden van openbaar vervoer.

Zelfredzaam

Nederlanders hebben geleerd wat de meeste mensen in de wereld al generaties weten; je kan je overheid niet echt vertrouwen met iets wat belangrijk is. Beter is om zaken gewoon lekker zelf te regelen met buren en vrienden. Zelf een proxy regelen in het buitenland voor je Internet verkeer, zelf je drinkwater filteren met de buurt uit regenwater, zelf er een tweede (en derde) identiteit op na houden om nog wat privacy te hebben. Met alle soort technologie die dit mogelijk maakt is hetzelfde gebeurd als met het downloaden van media; 10-15 jaar nadat het technisch mogelijk werd is iedereen het gaan doen. Ondanks onze moppercultuur blijft Nederland een van de welvarendste en gelukkigste samenlevingen op aarde.