Zmanda Cloud Backup (ZCB) is een Windows-toepassing die een backup van bestanden en toepassingen kan maken en opslaan op de Amazon S3 storage cloud. Maar de Europese Unie heeft een Europese richtlijn die het gebruik ervan in bepaalde omstandigheden verbiedt, de EU Data Protection Directive (EUDPD). Deze legt een aantal basisvereisten op aan de bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers. In de praktijk wordt het hierdoor heel wat organisaties verboden om persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie te verzenden.

Veel organisaties en bedrijven hebben daardoor de kat uit de boom gekeken wat betreft cloudbackups omdat ze geen controle hebben over waar hun gegevens terechtkomen. Met ZCB 2.0 wil Zmanda daar iets aan doen. Gebruikers kunnen in het programma opgeven dat ze enkel de Europese S3-servers van Amazon willen gebruiken voor hun backups, waardoor ze aan de EUDPD voldoen.

Naast de geografische nieuwigheid heeft ZCB 2.0 nog een aantal andere nieuwe functies. MySQL- en SharePoint-databanken kunnen nu bijvoorbeeld ook gebackupt worden, naast de ondersteuning die er al was voor Windows-bestandsservers, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange en Oracle. Gebruikers kunnen nu bovendien selectief individuele bestanden herstellen in plaats van de hele directory van de cloudbackup te moeten downloaden. Backuparchieven in de cloud kunnen nu ook versleuteld worden met Windows Security Certificate-gebaseerde encryptie.

ZCB 2.0 met een basic service level agreement (SLA) kost 4.95 dollar per maand voor een onbeperkt aantal Windows-servers en 0,25 dollar per Gigabyte per maand voor de opslag op de cloud en eveneens 0,25 dollar per Gigabyte per maand voor de gegevenstransfers van en naar de cloud. In de basic SLA is geen telefonische support voorzien.

Bron: Techworld.nl