Mensen die zeer onachtzaam zijn in de omgang met hun bankgegevens en bijvoorbeeld gegevens om via internet te bankieren te makkelijk of te vaak afstaan, zouden wellicht een eigen risico moeten dragen. Dat idee leeft bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ook ABN Amro zegt dat “daar wel eens over gediscussieerd wordt", maar van daadwerkelijke invoering van een dergelijke maatregel zou geen sprake zijn.

Elk jaar worden de pogingen tot oplichting geraffineerder; via phishingmails, met malware en via de telefoon. Maar ook in de meest simpele gevallen gaat het nog steeds te vaak mis. “Soms kan je het vergelijken met een huis waar alle deuren en ramen open staan en de pinpas met pincode open en bloot op tafel ligt", zegt woordvoerder Oscar Tutert van de NVB. “Dan kan je je afvragen hoever je moet gaan bij het vergoeden van de schade."

Wel gepraat, niet uitgevoerd

Het idee werd onlangs tijdens een discussiebijeenkomst geopperd door Michael Samson, adviseur informatica bij de NVB en wordt nu bevestigd door Tutert. Die wijst er wel op dat het ten eerste een verantwoordelijkheid is van de individuele banken zelf. Die zijn bekend met het idee, zo laat Hans van Zon, woordvoerder namens ABN Amro, weten. “Er wordt intern wel over gesproken, maar we gaan dat niet doen. Het is op dit moment niet opportuun."

Volgens Van Zon willen de banken eerst nog meer inzetten op voorlichtingscampagnes. “We waarschuwen zelf op onze pagina's voor internetbankieren, en schakelen in toenemende mate sociale media in. Ook de NVB als parapluorganisatie intensiveert het aantal campagnes." Van Zon denkt dat dat nodig is omdat er “nog steeds mensen zijn die niet goed kunnen omgaan met e-mailtjes." Daarmee bedoelt hij onder meer het gebrek aan herkenning van phishingmails.

Schade groeit enorm

De schade van fraude met internetbankieren bedroeg in de eerste helft van vorig jaar 11,2 miljoen euro. Dat was meer dan over heel 2010. Cijfers over de tweede helft van vorig jaar zijn nog niet bekend. De grote groei van de geleden schade “is reden voor de banken om nog sterker in te zetten op preventie, wetenschappelijk onderzoek, bewustwording bij consumenten en (samen met politie en justitie) opsporing en vervolging", meldde de NVB in november bij de bekendmaking van de cijfers.