De campagne laat de consument die gebruikmaakt van internetbankieren zichzelf drie vragen stellen: klopt mijn pc-beveiliging, klopt de website en klopt de betaling? Daarmee willen de verenigde banken de kans terugdringen dat hun klanten ten prooi vallen aan phishing- of pharmingaanvallen,

Overigens haast NVB-voorzitter Boele Staal zich te zeggen dat het vooral een preventieve campagne is en dat de schade die Nederlandse banken leiden als gevolg van internetcriminaliteit 'verwaarloosbaar' is. De NVB benadrukt dat het niet gaat om het 'afschuiven van verantwoordelijkheid' maar om 'bewustwording en voorlichting'.

De voorlichtingscampagne is bovendien slechts een 'paraplucampagne' omdat individuele banken uiteindelijke zelf hun klanten moeten voorlichten over de daar geldende procedures. Desalniettemin pakt de NVB groots uit met tv- en radiocommercials, de website 3xkloppen.nl en online advertenties. De commercials zullen in november en december te zien zijn.

Internetcriminaliteit

De NVB zette de noodzaak van bewustwording kracht bij door te verwijzen naar recent onderzoek van de Consumentenbond en cijfers uit Symantec Internet Security Threat Report. Uit het onderzoek van de bond bleek dat pc-gebruikers nog altijd weinig kaas gegeten hebben van pc-beveiliging en zich vaak ten onrechte goed beveiligd voelen. Het Symantec-rapport toont de opkomst van de 'criminal to criminal'-economie en de grote schaal waarop vertrouwelijke informatie op de zwarte markt verhandeld wordt.

De banken hopen dat de circa negen miljoen internetbankierende klanten via de checklist op 3xkloppen.nl nagaan of ze antispyware en antivirusprogramma's geïnstalleerd hebben, hun software up-to-date is en de firewall aan staat. De volgende stap is dat ze zich op websites en in e-mails realiseren met wie ze van doen hebben. Ten slotte suggereert de checklist dat mensen hun bij- en afschrijvingen controleren op afwijkingen.

NVB-voorzitter Staal benadrukt overigens dat het moment van de lancering niet samenhangt met recente incidenten zoals het virus waardoor ABN Amro-klanten in augustus getroffen werden of de phishing-mailtjes aan Postbank-klanten. Staal meldde verder dat er nog geen samenwerkingsplannen zijn op het gebied van de versleutelde toegang tot online bankgegevens. Daar is volgens Staal ook geen noodzaak voor. "De Nederlandse banken beveiligen hun internetbankier-omgeving op verschillende manieren, maar deze voldoen allemaal aan internationale normen."