Dit blijkt uit een Europees onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van McAfee bij 600 bedrijven in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel it-afdelingen door de bomen het bos niet meer kunnen zien als gevolg van de patchlawines. Zo zegt meer dan eenderde van de respondenten geen idee te hebben hoeveel patches er de afgelopen zes maanden binnen hun bedrijf zijn geïnstalleerd. Het onderzoek toont verder aan dat 58 procent niet weet wat de kosten voor het uitrollen van patches zijn. De helft had bovendien ook geen prioriteitenlijstje om te bepalen welke applicaties voorrang moeten krijgen bij het patchen. Saillant detail is dat meer dan een kwart van de ondervraagden zegt soms wel twee dagen bezig te zijn met het uitrollen van een patch om een ontdekt lek te dichten. Bij 20 procent van de respondenten duurt dit proces zelfs een week of meer. Bron: Techworld