De Nederlandse regering heeft zijn zorgen geuit naar de nieuwe voorzitter van de EU, Cyprus, over een discrepantie in de Europese regelgeving op het gebied van databescherming via de Data Protection Regulation en de Data Protection Directive. Beide regelingen zouden niet goed op elkaar aansluiten, waardoor overheidsinstellingen die niet behoren tot opsporingsdiensten maar wel opsporingsbevoegdheden hebben in een juridische spagaat komen te zitten.

Grijs gebied

Instellingen zoals de Douane, de Belastingdienst en grensbewaking hebben in hun uitvoeringstaken volgens de Nederlandse regering te maken met zowel de strafrechtelijke bepalingen wat betreft dataprotectie als met de bestuursrechtelijke. Maar het is onduidelijk waar de scheidslijn ligt tussen beide soorten recht, zoals uitgeschreven in de Regulation en de Directive. Daardoor ontstaat er een grijs gebied waarin onduidelijk is welk recht van toepassing is, is de reactie van de Nederlanders op de voorgestelde General Data Protection Regulation.

Nederland wil discussie over cloud en dataprotectie

Die informatiebeschermingsregeling is de lidstaten toegestuurd door de Raad van de Europese Unie, waarvan Cyprus de komende maanden de voorzitter van is. Cyprus wil over de voorstellen een 'horizontale discussie', waarbij de lidstaten hun open mening mogen verkondigen over zaken die Europabreed kunnen spelen. De eerste opmerkingen van de lidstaten zijn redelijk vrijblijvend van aard, zonder dat de lidstaten een positie hoeven in te nemen.

Nederland heeft nog meer opmerkingen, onder meer over de rol van cloud computing. Ons land vraagt Cyprus om de discussie te leiden omtrent de specifieke vraagstukken rond informatiebescherming in de cloud. “Er is grote behoefte aan duidelijkheid op cloud computing vraagstukken", schrijft de regering.

Update 15:21: Volgens Sophie in 't Veld, namens D66 lid van het Europees Parlement, ziet in de Nederlandse reactie duidelijk een poging de bevoegdheden van de Belastingdienst en de Douane op te rekken naar het niveau van politie en justitie. "Den Haag vindt dat de regels die gelden voor het bedrijfsleven niet hoeven te gelden voor de overheid", zegt ze. "De regering wil alle overheidsdiensten verregaande bevoegdheden geven in de omgang met data." Volgens haar zou de overheid zichzelf juist enige restrictie hierin moeten opleggen, zoals dat in de huidige Europese Directive staat omschreven.