Het Electronic Privacy Information Center (EPIC) is een Amerikaanse organisatie die zich onder meer bekommert om de bescherming van de privacy van de burger. De organisatie heeft er geen vertrouwen in dat Microsoft zorgvuldig omspringt met de persoonlijke informatie die het verzamelt via het Passport-systeem. Het EPIC heeft nu een open brief gestuurd naar de procureur-generaals in alle vijftig Amerikaanse staten. De organisatie zegt deze stap genomen te hebben uit onvrede met het uitblijven van een onderzoek van de Federal Trade Commission naar de praktijken van Microsoft. De organisatie heeft zijn bezwaren tegen het Passport-systeem in een aantal punten uiteengezet. Zo kan het Passport-systeem gebruikt worden om te 'snuffelen' in de profielen van de gebruiker, zijn persoonlijke voorkeuren en zijn gedrag bij het doen van online aankopen. Daarbij komt dat volgens het EPIC Microsoft heeft aangegeven dat het graag zou zien dat iedereen die van het internet gebruik maakt, een Passport heeft. Op die manier bestaat de mogelijkheid dat Passport 'op een gegeven moment de functie gaat innemen van een 'tolhuisje' waarmee Microsoft de controle over de consument heeft', zo staat in de brief te lezen. Een aantal in het verleden ontdekte veiligheidsproblemen met het Passport-systeem baart de privacyorganisatie tevens zorgen. Met name de mogelijkheid dat credit-cardnummers buitgemaakt konden worden, pleit niet voor het systeem. Door Passport verplicht aan andere diensten, zoals Hotmail en Windows XP, te koppelen, heeft Microsoft inmiddels al meer dan 200 miljoen accounts weten binnen te halen.

Maatregelen

Het EPIC roept de Amerikaanse overheid nu op maatregelen te treffen. Op die manier kunnen burgers beschermd worden tegen 'het oneigenlijk verzamelen van persoonlijke informatie door Microsoft', zo schrijft de organisatie in de brief. Eerdere aanklachten van zowel EPIC als andere organisaties tegen het Passport-systeem heeft Microsoft in het verleden naast zich neergelegd. Microsoft heeft op zijn beurt kritiek geuit op het feit dat dit soort organisaties voortdurend hun ongenoegen via de media uiten in plaats van eerst met Microsoft om de tafel te gaan zitten om eventuele problemen uit de wereld te helpen. Chris Hoofnagle van EPIC laat weten dat het bedrijf niet meteen actie verwacht van de overheid. Wel denkt de organisatie dat het aanschrijven van de vijftig Amerikaanse staten de beste strategie is om de aandacht op de problemen te vestigen.