Dit staat in de nieuwsgroep nl.internet.misbruik. Op www.briefopbestelling.nl kunnen tegen betaling verschillende soorten zakelijke en persoonlijke brieven besteld worden. Uitkeringsgerechtigden kunnen via het CWI of UWV gratis een sollicitatiebrief en curriculum vitae laten opstellen.

In de nieuwsgroep laat een klant van briefopbestelling.nl weten dat hij de opgestelde brief kon inzien middels een url die hem door het bedrijf was toegezonden. De klant verbaasde zich erover dat de url direct naar de brief leidde en er geen inlogpagina verscheen die onbevoegden de toegang tot de website versperde.

Briefopbestelling.nl heeft na een e-mail van de bezorgde klant actie ondernomen. Directeur Joke van der Ven laat weten dat de de brievendatabase na overleg met de webmaster binnen vierentwintig uur beschermd werd met een inlogscherm. Gebruikers moeten hier de inloggegevens invullen die zij bij het plaatsen van hun bestelling ontvingen. "Wij hechten aan privacy en betrouwbaarheid", aldus Van der Ven.

De klant van briefopbestelling.nl heeft zijn ongerustheid gemeld bij het CWI. "Ik heb contact gehad met het CWI dat erg geschrokken is van de situatie. Ze zullen afzonderlijk contact opnemen met briefopbestelling.nl."