Dit heeft de Europese Commissie maandag laten weten.

Fraudegevallen met nieuwe betalingsdiensten zoals Paypal maakt weliswaar een klein deel uit van het totaal aantal elektronische transacties, maar deze blijken een grote invloed te hebben op het vertrouwen van de consument binnen de Europese Unie, zo blijkt uit een rapport dat de Commissie heeft opgesteld over fraude, en maatregelen daartegen tussen 2004 en 2007.

Ook blijkt uit het rapport dat fraude met elektronische betalingen zich steeds meer naar het internet verplaatst, meldt PC World.

Cybercriminaliteit nieuwe dreiging

De Commissie uitte haar zorgen over de bevindingen van het rapport: "Fraude met betalingen is een vorm van criminaliteit die sterk aan het veranderingen is. Er steken onvermijdelijke nieuwe dreigingen de kop op, zoals identiteitsdiefstal en cybercriminaliteit. In 2007 heeft de Commissie beleid aangekondigd ter bestrijding van cybercriminaliteit en het zal ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen".

Richtlijnen

De EU heeft onlangs richtlijnen opgesteld voor betalingsdiensten die onder meer witwassen moeten tegengaan. De anti-witwas-regels vereisen onder andere dat een bedrijf zijn klanten 'kent' (bijvoorbeeld d.m.v. registratie) bij grote elektronische transacties.

De Commissie meent nu bovendien dat er meer aandacht moet zijn voor voorlichting aan consumenten over de gevaren van cybercriminaliteit: "De Commissie werkt hard om ervoor te zorgen dat de dreiging van fraude met elektronische betalingen zo klein mogelijk blijft. Dit is zowel in het belang van consumenten als financiële dienstverleners".

Bewustwordingscampagnes

Om dit te realiseren is de Commissie bezig met het opzetten van publiekscampagnes. Tot deze campagnes behoren onder andere bijeenkomsten waarin gesproken wordt over de gevaren van elektronische betalingen.