Bedrijven laten het beheer van vertrouwelijke data vaak over aan het persoonlijk inzicht of de goede wil van medewerkers. Ongeveer 22 procent van de mkb-bedrijven traint zijn personeel daadwerkelijk in het omgaan met vertrouwelijke data binnen het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek onder 400 mkb-ondernemingen.

Tweederde van de respondenten denkt dat zijn data goed tot zeer goed beveiligd is. Volgens de onderzoekers hebben veel ondernemers een vals gevoel van veiligheid, omdat 82 procent van de bedrijven geen formele afspraken maakt over digitale beveiliging.

Bovendien zegt ongeveer één op de vijf respondenten wel eens het slachtoffer te zijn geworden van digitale incidenten zoals virussen en spyware. De schade die daardoor wordt veroorzaakt is vaak aanzienlijk, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is aanleiding voor ECP.nl en het ministerie van Economische Zaken om een nieuwe Digibewust-campagne te starten waarbij wordt getracht om bedrijven bewuster te maken van de gevaren.

Voor de campagne is een nieuwe site opgesteld, digibarometer.nl, waar bedrijven een test kunnen doen om te kijken hoe goed zij beveiligd zijn. De nieuwe Digibewust-campagne loopt nog tot het einde van dit jaar.