Minister Opstelten ontkent dat opsporingsdiensten nationale en internationale wetten overtreden in de jacht op cybercriminelen. De Tweede Kamer had de minister hiernaar gevraagd nadat er vanuit zijn eigen organisatie diverse malen was aangegeven dat opsporingsdiensten niet goed uit de voeten kunnen met de huidige wetgeving.

Buitenlandse computers kraken

Zo heeft het Nederlandse Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie al eens eerder toegegeven dat de recherche soms buitenlandse computers kraakt terwijl dat helemaal niet mag, omdat dat onder meer de soevereiniteit van onafhankelijke staten aantast. Volgens officier van Justitie Lodewijk van Zwieten kan het niettemin niet anders.

Maar Opstelten zegt daarvan niets te weten. Hij liet de Tweede Kamer in een commissieoverleg dinsdagavond weten dat “mijn OM bij mijn weten niet over de grens gaat". Wel zegt Opstelten erbij dat het hier om een relatief nieuw (juridisch) gebied gaat. “De enige die bepaalt of opsporingsdiensten over de schreef gaan, is uiteindelijk de rechter", is de mening van de minister van Justitie en Veiligheid. “Jurisprudentie moet daar ontwikkeld worden."

VVD is gealarmeerd

VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis toonde zich niettemin bezorgd over een uitlating van dezelfde minister in een brief die hij begin dit jaar schreef aan de Kamer. Daarin vond Opstelten “het huidig juridisch kader tekort schieten" in de opsporing van cybercrime. “Dan ben ik gealarmeerd", zei Hennis.

Opstelten liet weten met die materie nog bezig te zijn en ging verder niet in op vragen welke nieuwe opsporingsbevoegdheden het OM en de politie dan nog nodig zouden hebben. “Het is niet zomaar te zeggen wat er nodig is", zei de minister. “Voor het zomerreces kom ik met voorstellen naar de Kamer."

Opstelten krijgt het druk

Dat was niet de enige keer dat Opstelten de Tweede Kamer beloofde nog voor de zomervakantie met voorstellen of rapporten te komen. Nieuwe opsporingsbevoegdheden: voor de zomer. Het rapport “Cyber Security Beeld 2012": medio dit jaar. Uitwerking meldplicht datalekken: voor het zomerreces. Nationaal ict-crisisplan: voor de zomer. Eindrapport crisisaanpak DigiNotar: voor de zomer naar de Kamer. Ontwikkelen kaders voor ethische hackers: voor de zomer.