De Europese Commissie maakt op dit moment plannen om het Data Retention Directive te herzien, de Europese richtlijn voor de bewaarplicht. Providers zijn verplicht gegevens van hun klanten, zoals ip-adressen en andere metadata, voor een bepaalde tijd op te slaan. Die data is bedoeld voor opsporingsdiensten. En diezelfde opsporingsdiensten blijken nog veel meer wensen te hebben.

In het kader van de herziening van de bewaarplicht heeft de Europese Commissie de meningen gevraagd van lidstaten en opsporingsdiensten over de tot nu toe geldende richtlijnen. Dat leverde onder meer het verwijt op dat de bewaarplicht zo moeilijk is te verklaren en te rechtvaardigen door lokale politici en opsporingsdiensten. Aan de Europese Commissie is gevraagd met betere argumentatie te komen om de bewaarplicht beter te beargumenteren.

Intern stuk gelekt

Dat wil de EC wel, zo blijkt uit een intern stuk dat gelekt is en in handen is van de Oostenrijkse tegenhanger van Bits of Freedom: q/uintessenz. Daarnaast leverde de respons van de opsporingsdiensten op dat zij zich belemmerd voelen doordat zij geen wettelijke basis hebben om toegang te krijgen tot historische en metadata van sociale netwerken. De Europese Commissie lijkt in het interne document begrip te tonen voor de behoefte van de opsporingsdiensten en gaat onderzoeken of zij die wens kan faciliteren.

De opsporingsdiensten zeggen “technologische neutraliteit" te willen hebben om te weten te komen wie met wie, wanneer, waar en hoe communiceert. Die term betekent dat het niet moet uitmaken of dat via e-mail, videoconferencing (skype), telefoon, WhatsApp, Twitter, sms of Facebook gebeurt.

Ook voor illegaal downloaden

Niet alleen willen de opsporingsdiensten dat de bewaarplicht voor meer communicatievormen wordt gebruikt, ook zou het voor meer soorten van criminaliteit moeten gelden. Nu mag het grazen in de historische data alleen in geval van zwaardere criminaliteit en terrorismebestrijding. Maar er is grote druk vanuit sommige lidstaten om dat uit te breiden naar opsporing van mensen die zich bezig houden met piraterij en illegale downloads, en in de speurotcht naar cybercrime, bijvoorbeeld naar hackers.

Bits of Freedom heeft de gelekte memo onder de loep genomen en zegt dat de Europese Commissie zonder enige vraagtekens de mening van de opsporingsdiensten lijkt te volgen. “Als het aan de opsporingsdiensten ligt wordt de bewaarplicht zelfs uitgebreid. Die vragen om het bizarre concept “technological neutrality", zo blijkt uit het document. "

Politie neust in krabbels

"Dat zou betekenen dat niet alleen je telefoongesprekken, maar ook al je Facebook updates, je Gmail e-mails, je Hyves krabbels en je up- en downloads een half jaar of langer bewaard moeten worden", schrijft Rejo Zenger namens BoF. Om over de uitbreiding naar copyrightschendingen op te merken: “Function creep to the max!"

Zenger vervolgt: “De Europese Commissie kan nog altijd niet bewijzen dat de bewaarplicht écht nodig is. Laat staan dat het deze enorme inbreuk op onze privacy rechtvaardigt. Hoogste tijd dat de Commissie stopt met het grootschalig bespieden van onverdachte Europese burgers."

Het onderzoek naar de voorstellen van de opsporingsdiensten moet in mei zijn afgerond. Waarna ze in juli besproken worden door de Europese Commissie.