Skype werkt volledig via p2p-technologie. Bij het opzetten van het telefoongesprek is er geen telefooncentrale die partijen met elkaar verbindt. Ook het telefoonboek wordt decentraal bijgehouden.

Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen verkeer met de Skype-server wordt uitgewisseld. Gebruikers melden zich namelijk wel bij de Skype-server in de Verenigde Staten aan als de applicatie wordt gestart. Ook wordt deze server gebruikt wanneer een van de gebruikers achter een firewall zit. Alle andere vormen van informatie-uitwisseling worden niet centraal geregeld, zo bleek al eerder uit onderzoek.

Omdat Skype de meest gebruikte voip-applicatie is, betekent dit dat erg veel gesprekken, chats en uitwisseling van bestanden zich aan het oog van de autoriteiten zullen onttrekken als de bewaarplicht van verkeersgegevens in 2007 wordt ingevoerd.

'Zinvol'

Volgens het Tweede-Kamerlid Arda Gerkens (SP) is dit 'nog een reden om de bewaarplicht niet in te voeren'. Volgens haar is dit het zoveelste voorbeeld in de lijst van de technologie├źn die ingezet kunnen worden om de maatregel te omzeilen.

Haar collega Corien Jonker (CDA), die voor de bewaarplicht is, zegt niet te kunnen inschatten of dit daadwerkelijk zo is. Afgaande op de uitleg van Webwereld denkt ze toch 'dat er voldoende redenen zijn om de bewaarplicht te hebben'. Ze wijst erop dat dit bij telefonie al is bewezen en dat daar ook zaken rondkomen op basis van verkeersgegevens.

Wel is het kamerlid ervan overtuigd dat het noodzakelijk is dat er meer expertise te vergaren bij de opsporingsinstanties. Juist de twee jaar tot de invoering van de bewaarplicht zijn goed om te investeren in kennis.

Verwijzend naar de uitleg van partijgenoot en minister Piet-Hein Donner wijst ze erop dat het kunnen omzeilen en ook met vingerafdrukken mogelijk is en het nog steeds zo is dat mensen bij delicten zich hier toch niet tegen beschermen. "Het kan best zijn dat de bewaarplicht niet bij iedereen gebruikt kan worden, toch zal voor een gedeelte de bewaarplicht zinvol zijn."