Aanleiding voor de bezorgdheid is het faillissement van de DMSA, de branchevereniging voor direct marketing. Privacy- en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BOF) is bezorgd over de adressenbestanden van onder meer de site Dmsainfofilter.nl waarin mensen staan die geen spam willen ontvangen. BOF vreest dat als die adressenbestanden onder de hamer gaan, de opt-out mensen toch ongevraagd bestookt zullen worden met reclame. De registreerde mensen hebben gebruik gemaakt van de opt-out-mogelijkheid van dmsainfofilter.nl en antwoordnummer 666 voor ongevraagde reclame via post, telefoon of e-mail. Om te voorkomen dat die bestanden in `verkeerde handen' vallen, heeft Bits of Freedom het College Bescherming Persoonsgegevens gevraagd de verkoop van de opt-out bestanden te voorkomen. "Consumenten die in goed vertrouwen hun privé-gegevens bij deDMSA in bewaring hebben gegeven, lopen nu het risico dat zealsnog meer spam gaan ontvangen", aldus een verklaring van BOF.