De opzienbarende onthulling is te lezen in een studie van onderzoekbureau Ipsos. Zij ondervroegen 23.376 internetgebruikers in 24 landen naar hun mening over het internet en daarbij naar privacy en security in het bijzonder. Dat post-Snowden privé-informatie opslaan op het net onveilig is, weten de meeste mensen wel: 64 procent stemt in met deze stelling.

Andere interessante uitkomsten zijn dat de meeste internetgebruikers (ook 64 procent) zich meer zorgen zijn gaan maken over hun online privacy en dat 37 procent eigenlijk niet zoveel om privacy geeft ("it's no big deal"), kennelijk omdat ze er vanuit gaan dat internetbedrijven toch alles al weten of weinig aan de informatie hebben.

En wat hebben we van het NSA-schandaal geleerd?

Van de 60 procent gebruikers die wel kennis hebben genomen van de onthullingen van Edward Snowden, heeft 39 procent stappen ondernomen om zich online beter te wapenen tegen mogelijk meekijken door derden. 43 procent mijdt bewust bepaalde websites en 39 procent heeft het wachtwoord aangepast.

Zoals je ziet is met name in Afrika en Azië het nieuws rond Snowden nauwelijks doorgedrongen: