"Het kantoor van Bits of Freedom wordt daarom per 1 september 2006 gesloten. Na die datum zijn er geen medewerkers meer in dienst. De stichting blijft wel bestaan, zodat het bestuur de jaarlijkse uitreiking van de Big Brother Awards kan voortzetten met behulp van vrijwilligers", aldus de officiële verklaring.

Het opheffen van de organisatie is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. "Het is nadrukkelijk niet zo dat we de handdoek in de ring gooien of dat we ons doel bereikt hebben", vertelt Maurice Wessling tegenover Webwereld. Een doorstart is niet mogelijk wegens ziekte van de bestuursvoorzitter. Daarnaast verkeert de organisatie, ondanks gulle giften, in voortdurende onzekerheid.

"We vinden het geen van allen leuk en het doet ons pijn in het hart om deze beslissing te nemen", aldus Wessling. Wat Wessling nu gaat doen is vooralsnog onbekend.