De privacytoezichthouder CBP heeft 120.000 euro dwangsommen ingevorderd bij het Rotterdamse vervoerder RET. Het bedrijf faalde keer op keer zich aan de wet bescherming persoonsgegevens te houden door gedetailleerde reisgegevens, verzameld met de OV-chipkaart niet te anonimiseren en te lang te bewaren.

Niet geanonimiseerd

De zaak was begin 2010 aangekaart door vijf studenten. Het CBP constateerde eind 2010 al dat RET, maar ook het Amsterdamse GVB en OV-chipbeheerder Trans Link de reisgegevens te lang bewaarden en de vervoerders geen verantwoord beleid voor bewaartermijnen hadden.

Sindsdien werden onder dreiging van dwangsommen verbeteringen ingevoerd, maar bij de RET was het recentelijk nog steeds een zootje. Het bedrijf blijkt onder meer nalatig bij het anonimiseren van gegevens. “Weliswaar verklaarde RET de reisgegevens te anonimiseren, maar het bleek toch mogelijk om reizigers te identificeren en onbegrensd te volgen," concludeert het CBP.

OV-chipkaart privacynachtmerrie

RET heeft de boete betaald, maar gaat wel in bezwaar. Onlangs moest ook de NS een boete van 125.000 aan het CBP betalen wegens het te lang bewaren van OV-chipgegevens.

Sinds de introductie van de omstreden OV-chipkaart is privacy van reizigers een van de grootste pijnpunten. De recente dwangsommen bevestigen die zorgen.