De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) heeft zijn eisenpakket gisteravond overhandigd aan minister Plasterk. Het punt dat prioriteit heeft is de bevoegdheid die de Nederlandse inlichtingendienst AIVD zou moeten krijgen. BoF noemt het onbegrijpelijk dat een half jaar na de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden een advies is uitgebracht voor ongericht aftappen.

Fundamenteel oneens

In een half uur durend gesprek met minister Plasterk zijn volgens BoF-directeur Ot van Daalen nog eens de fundamentele verschillen tussen hen beiden naar boven gekomen.

“We blijven het fundamenteel oneens over de rol van privacy in een democratische rechtstaat. De minister blijft veiligheid afwegen tegenover privacy. Hij begrijpt nog steeds niet dat privacy ten grondslag ligt van de vrijheid van burger. Al had ik ook niet de illusie hem in een half uur te kunnen overtuigen”, meldt BoF-directeur Ot van Daalen in een reactie aan Webwereld.

'Veel Nederlanders verontwaardigd'

Daarom wil Bits of Freedom het debat in Nederland richting meegeven. Van Daalen: “Veel Nederlanders zijn verontwaardigd over de onthullingen, maar weten hun frustraties misschien niet te uiten. Daarom hebben we onze eisen helder op papier gezet. Dit doen wij ook zeker voor het parlement, waar we momenteel veel politici zien worstelen met eisen. Er is te weinig debat.”

Het pakket aan maatregelen zijn uiteen gezet op de website bespied-ons-niet.nl. Daar kunnen mensen het initiatief steunen door het te delen op Twitter en Facebook.

Bespied ons niet