Bits of Freedom probeert al het hele jaar gegevens boven water te krijgen over het aantal opvragingen door opsporingsdiensten bij sociale media als Facebook en Twitter. Minister Opstelten weigert stelselmatig die gegevens te openbaren. Niet alleen BoF krijgt het lid op de neus in deze langlopende zaak, onder meer ook (inmiddels ex-) Tweede Kamerlid Arjan El Fassed van GroenLinks stootte diverse malen zijn neus tegen de geen krimp gevende minister.

El Fassed heeft tot vier maal toe vragen gesteld over de opvragingen door opsporingsdiensten bij Facebook en Twitter, maar minister Opstelten beroept zich op een wetsartikel dat deze informatie zou verklaren tot 'staatsgeheim'. Ook over die kwalificatie heeft El Fassed nadere opheldering gevraagd omdat het bewuste wetsartikel in zijn ogen niet bedoeld is voor gebruik in dit soort zaken.

Bits of Freedom is het zat

Bits of Freedom zegt de “categorische weigering" van de minister om antwoord te geven op vragen zat te zijn en heeft een beroepschrift naar de rechter gestuurd. De organisatie voor digitale burgerrechten wil weten hoe vaak politie en justitie vordering van persoonsgegevens doen bij sociale media en hoe dat gebeurt. “Het is belangrijk dat we weten hoe dit soort bevoegdheden worden uitgeoefend en of dit op een zorgvuldige wijze gebeurt", schrijft BoF in een verklaring.

“Ook blijft onbeantwoord hoe vaak aanvragen worden afgewezen en of er dus mogelijk sprake is van misbruik van die bevoegdheid. Die zaken komen immers nooit voor de rechter", waarschuwt BoF. Nog onbekend is wanneer de rechter de zaak inhoudelijk gaat behandelen.

Eerder al drie rechtszaken tegen KLPD

Twee weken geleden startte BoF ook al drie rechtszaken tegen het KLPD vanwege het niet voldoen van de termijnen van antwoord betreffende enkele beroepen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat ging onder meer over de inzet van spyware door de politie, een opsporingsmethode die minister Opstelten binnenkort wil legaliseren.

UPDATE: In november werd duidelijk dat de rechter de zaak niet in behandeling heeft genomen, omdat BoF het beroep te laat heeft ingediend.