Een groep deskundigen buigt zich over de dreigende IoT-ramp en concludeert dat het simpelweg te aantrekkelijk en gemakkelijk is om alles maar aan het internet aan te sluiten. Vooral als het gaat om apparaten als pacemakers, infuuspompen, en andere medische apparatuur staat het buiten kijf dat aansluiten op openbare netwerken op z'n minst het aanvalsoppervlakte vergroot en op z'n slechts apparaten toegankelijk maakt voor kwaadwillenden.

Cultuuromslag gewenst

Niet alleen medische apparaten, maar slimme stadsnetwerken en andere delen van onze digitale infrastructuur brengen de fysieke veiligheid van mensen in gevaar als ze niet goed zijn beveiligd. En dan hebben we het nog niet eens over de afhankelijkheid van webdiensten en apparaten die wordt bedreigd door grootschalige uitval.

Fabrikanten gaan het probleem in ieder geval niet oplossen, zo concluderen ook de onderzoekers die het rapport The Internet of Hackable Things (PDF) eerder deze zomer publiceerden. In tegenstelling tot de meeste adviezen en conclusies is de oplossing van dit probleem geen technische, maar een cultuuromslag.

Normen en waarden

Het rapport: "We moeten een stap terugzetten en kijken naar de basisvraag: wat is de aard van het probleem? is dat een technologische; hebben we een gebrek aan afdoende technologie om IoT-systemen te beveiligen? Hebben we nieuwe security-oplossingen nodig?"

Lees ook:6 redenen waarom een IoT-ramp onvermijdelijk is

"Ons (waarschijnlijk prikkelende antwoord) is nee, we hebben geen technische innovatie nodig. Of liever gezegd, dat hebben we natuurlijk wel nodig, net als overheidsregels, maar die hebben geen prioriteit. De prioriteit zit in voorlichting. Wat we daadwerkelijk missen is een effectieve beveiligingscultuur met meer bewustzijn en begrip over risico's en beveiligingsbewuste normen en waarden verwerken in ons dagelijks leven."

Securityfilosofie

Security is geen momentje voor de gebruiker en geen enkele toevoeging aan het ontwikkelproces, zo beargumenteren de onderzoekers; het is een filosofie en levenshouding. "Het klinkt voor de hand liggend dat hoe meer technologie er wordt ontwikkeld en hoe meer het impact heeft op onze levens, hoe meer beveiligingsbewustwording zou moeten groeien. Maar dat gebeurt niet, of het gebeurt te langzaam."