Dat heeft directeur Tim Kuik geschreven in een reactie op het wetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit eerder dit jaar. De brief van Kuik is onderdeel van de internetconsultatieronde die tot eind september openstond voor belanghebbende organisaties en personen.

De reactie van BREIN is nooit openbaar gemaakt, ondanks dat Kuik expliciet toestemming heeft gegeven aan het ministerie van Justitie om dat wel te doen. Eerder al werd bekend dat ook de reactie van Bits of Freedom (BoF) niet openbaar is gemaakt.

Zonder tussenkomst van rechter

Toenmalig minister Hirsch Ballin van Justitie wilde het OM de bevoegdheid geven om strafbare content zonder tussenkomst van de rechter van internet te laten verwijderen. “Een vergaande censuurmaatregel”, noemde Ot van Daalen van BoF dat voorstel al eerder.

Ook Tim Kuik kiest liever voor andere oplossingen dan het pas toetsen achteraf of het offline halen van mogelijk illegale content wel volgens de wettelijke regels is gebeurd. Als tijdwinst van de reden is van het schrappen van de schriftelijke machtiging door de rechter-commissaris, ziet Kuik andere mogelijkheden.

Tijdwinst kan volgens de voorman van BREIN ook worden geboekt door “een toekenning van speciale of grotere capaciteit bij de betreffende autoriteiten aangaande de aanpak en behandeling van cybercrime”, zo luidt de reactie.

Aantasting van privacy

Kuik ziet daarin vooral ook een instrument om de aantasting van privacy tegen te gaan, “ook al begrijpt BREIN dat het geenszins de bedoeling is die in te perken.” Volgens Kuik is de ervaring van BREIN dat er vooral sprake is van een “te beperkte capaciteit bij de autoriteiten.” Overigens vindt BREIN wel dat handhaving van auteursrechten in eerste instantie de primaire verantwoordelijkheid is van de rechthebbenden via civiel-rechtelijke procedures.

Eerder vandaag schreef BoF een blog over het niet publiceren van de reactie van de internetprivacyorganisatie door het ministerie. “Als de overheid de internetconsultatie niet serieus neemt kunnen we haar maar beter afschaffen”, stelt voorman Ot van Daalen. Volgens hem zijn er zeker nog negentien andere organisaties die een reactie hebben gestuurd op het wetsvoorstel, maar is alleen de reactie van XS4ALL gepubliceerd.