Volgens het departement voor Handel en Industrie (DTI) is dergelijk onderzoek – onder meer naar gedragswetenschappelijke verklaringen voor menselijke fouten – hard nodig.

Vorig jaar bedroeg de schade als gevolg van creditcardcriminaliteit 440 miljoen pond in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zou er bij 62 procent van de Britse bedrijven sprake zijn geweest van een netwerkbeveiligingsincident.

"Helaas is de zwakste schakel meestal niet de technologie, maar het personeel en de gebruikers", stelt Malcolm Wicks, minister voor Wetenschap en Innovatie.

Uit onderzoek is gebleken dat een schokkende hoeveelheid mensen onzorgvuldig omgaat met wachtwoorden. Daardoor maken zij zichzelf en hun bedrijf kwetsbaar voor fraude en diefstal."

Het onderzoek waaraan Wicks refereert, bevestigt de resultaten van talloze voorgaande onderzoeken: menselijke fouten vormen het grootste risico bij de beveiliging van computernetwerken.

Uit het onderzoek, dat werd gehouden onder 1800 volwassenen, blijkt dat eenderde van de ondervraagden wachtwoorden opschrijft en op de computer opslaat. Bijna tweederde verandert zijn wachtwoorden nooit. Bovendien gebruiken veel gebruikers hetzelfde wachtwoord voor internetbankieren als voor andere online activiteiten. Bron: Techworld