Het meest grootschalige geval dat het ministerie meldt, vond plaats in juni 2007, zo bericht Kable.

Kwijtgeraakte laptops

Toen kwamen diskettes met data over 27.000 leveranciers van het ministerie, inclusief enkele bankgegevens, in het bezit van een leverancier. De data was niet gestolen of verloren en is inmiddels terug of vernietigd, hoewel een journalist enkele documenten heeft gezien. De leveranciers zijn niet van het dataverlies op de hoogte gesteld.

Andere incidenten die het ministerie aan de Information Commissioner heeft doorgegeven betreffen drie verloren laptops. Eén computer bevatte de namen, geboortedata, adressen en begane overtredingen van 14.000 mensen met openstaande boetes. De laptop was kwijtgeraakt in een beveiligd overheidsgebouw.

Datalekken

Het rapport is belangrijk in de discussie over een mogelijke meldplicht voor informatielekken. Zowel op nationaal als Europees niveau wordt een mogelijke meldplicht overwogen. Bedrijven en instellingen hoeven het verlies van dergelijke gegeven nu vaak nog niet te melden.

Gevoelige informatie

Bij een ander incident in september vorig jaar ging het slechts om de gegevens van dertien sollicitanten van het ministerie van Justitie. Daarbij lekte onder meer uit of de kandidaten geschikt waren voor de functie waarop zij reageerden. Zowel de slachtoffers als de politie zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Verkeerde handen

Ook het Britse ministerie van Sociale Zaken meldt drie zaken van dataverlies. Hierbij gaat het om namen, adressen en nationale verzekeringsnummers van bijna 17.000 mensen. Zo schakelde het ministerie in december 2007 de politie in toen twee diskettes met gegevens van 9.000 uitkeringsgerechtigden per ongeluk in verkeerde handen vielen.

Eind vorig jaar werd de Britse regering al in verlegenheid gebracht doordat persoonlijke gegevens van miljoenen mensen op straat waren beland. De Britse overheid zegt hard te werken om de veiligheid van privacygevoelige informatie te verbeteren.