Alleen al tussen januari en juli 2005 is het ministerie van Binnenlandse Zaken 95 pc's kwijtgeraakt. Bij het Britse ministerie van Defensie zijn er tot op heden 23 computers weg. In 2004 verdwenen in totaal 153 machines van defensie, aldus Egovmonitor.

Het liberaal-democratische parlementslid Paul Burstow had hierover schriftelijke vragen gesteld. Volgens experts is het percentage van verdwenen machines gelijk aan elke organisatie.

Het aantal inbraken op het netwerk bij de defensie is gestegen van 36 pogingen in 2004, tot 30 in het eerste half jaar van 2005. De helft hiervan blijkt intern te hebben plaatsgevonden, maar hadden 'geen operationeel effect', volgens Doug Touhig van Defensie. Hij classificeert deze pogingen als 'intern misbruik van bronnen'.

Het ministerie van Onderwijs is ook getroffen door diefstal: 37 incidenten zijn gerapporteerd, waarvan 36 gepleegd werden door eigen medwerkers.